Financiële Export

Top  Vorige  Volgende

PAC richt zich vooral op de bedrijfsspecifieke processen van de uitgeverij. Daarnaast kent u uiteraard de ondersteunende diensten zoals de financiële administratie. Onze strategie richt zich op het integreren van PAC met de bestaande financiële software. Wij hebben besloten geen financiële software te bouwen daar er voldoende goede producten op de markt aanwezig zijn. Op dit moment bieden wij reeds een gebouwde koppeling met Bestmate.

 

Deze Bestmatekoppeling geeft de in PAC geregistreerde project- en calculatiegegevens door aan Bestmate. De koppeling werkt met het zogenoemde 'Store and foreward' principe. Dit betekent dat PAC een bestand aanmaakt met de relevante gegevens. Bestmate zal dit bestand (handmatig of automatisch) oppakken en verwerken binnen de administratie.

 

Hiernaast is door Verkaart Automatisering een connector ontwikkeld, die ons in staat stelt makkelijk andere (financiële) programma's aan PAC te koppelen. Verkaart Automatisering heeft goede ervaringen met koppelen aan Bestmate, Exact software, AccountView en meer standaard producten.