Aanbieding en referenties

Top  Vorige  Volgende

Referentie titels zijn titels waarvan verwacht wordt dat deze ongeveer dezelfde winst op zullen leveren en even goed zullen verkopen als de gekozen titel. Referentie titels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt door vertegenwoordigers, om aan klanten te tonen hoe goed vergelijkbare titels hebben gepresteerd. Dit is in te zien onder het orderbeheer. Onder uitgavebeheer - Aanbieding en referentietitels kunt u de referentietitels inzien die gekoppeld zijn aan het gekozen ISBN.

 

PAC uitgavebeheer aanieding en referenties

 

U kunt hier referenties koppelen aan het gekozen ISBN. Dit doet u als volgt:

 

LijstPijlKlik onder het blauwe kopje Referentietitels naast ISBN op de zoekknop. U krijgt nu een overzicht van alle mogelijke uitgaven en kunt nu kiezen welke u aan dit ISBN wilt koppelen.
LijstPijlSelecteer de gewensde uitgave.

 

De uitgave wordt nu als referentietitel weergegeven. Bij orderbeheer kunt u vervolgens met de knop referentietitels de omzetgegevens van de bij de gekozen titel behorende referentietitels inzien.

 

Omzet op referentietitels kan uit een extern gedefinieerd bestand komen, maar ook uit de interne omzetrapportage.

 

ExclamationSmall Let op: referentietitels worden alleen weergegeven bij orderbeheer als omzetgegevens van deze titel beschikbaar zijn en in combinatie met de module Referentietitels.

 

Daarnaast kunt u in de linkerhelft van het scherm zien in welke aanbiedingen de uitgave zit. U kunt ook direct de uitgave aan een aanbieding toevoegen. Als u klikt op de knop Aan aanbieding toevoegen dan krijgt u een zoekscherm te zien met alle aanbiedingen. U selecteert nu de aanbieding. Vervolgens wordt deze aanbieding geopend met hierin nu de uitgave die u net heeft toegevoegd. U kunt nu van uw uitgave nog aangeven op welke plaats in deze lijst de uitgave moet voorkomen. Als u vervolgens op sluiten klikt keert u weer terug naar het scherm uitgavebeheer.

 

Batchrun Met batchrun kan het importeren van referentieomzet vanuit de omzetmodule worden geautomatiseerd (bijvoorbeeld na de importverwerking van CB).