Combinatie van PAC Order en PAC Faktuur

Top  Vorige  Volgende

Indien u beschikt over zowel de module PAC Order als PAC Faktuur, dan kunt u gebruik maken van de koppeling tussen deze twee systemen. Er zijn verschillende processen mogelijk die u zou kunnen doorlopen:

 

Mogelijkheid 1: Een order aanmaken en deze verwerken. Een faktuur aanmaken en deze verwerken. Tussen de order en de faktuur bestaat geen koppeling.
Mogelijkheid 2: Een order aanmaken en op basis hiervan PAC de bijbehorende faktuur laten genereren.
Mogelijkheid 3: Een faktuur aanmaken en op basis hiervan PAC de bijbehorende order laten genereren.

 

Deze mogelijke processen zijn hieronder schematisch weergegeven.

 

PAC Order en Factuur processen

 

U kunt per opdrachttype aangeven of u hiervan een Faktuur wilt laten genereren (mogelijkheid 2). Dit geeft u aan in de stamgegevens. U kunt per faktuurcode aangeven of u hiervan een order wilt laten genereren (mogelijkheid 3). Ook dit kunt u aangeven in de stamgegevens.