Een relatie met relatieverband

Top  Vorige  Volgende

Het invoeren van een relatie met een relatieverband is iets complexer, omdat hiervoor meer handelingen moeten worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk gebruiken we de termen Hoofdrelatie en Subrelatie. De Hoofdrelatie is meestal een bedrijf of een organisatie. Een subrelatie is meerstal een contactpersoon. In het voorbeeld van De Volkskrant met contactpersoon Piet Pietersen is De Volkskrant de hoofdrelatie en Piet Pietersen de Subrelatie.