Indelingen

Top  Vorige  Volgende

Op het tabblad indelingen ziet u een overzicht van categorieën. Door een relatie in categorieën in te delen, geeft u weer welke eigenschap deze relatie heeft. Zo zal Auteur A. Janssen de categorie Auteur toegewezen krijgen, zodat PAC de relatie herkent als Auteur.

 

Voor de werking van PAC is de indeling van een relatie in de correcte categorie erg belangrijk. Het gebruik van categorieen komt bijvoorbeeld terug op momenten dat lijsten met relaties worden gegenereerd. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een auteur bij een project. Als je een auteur wil toevoegen aan een project krijg je hierbij alleen de lijst van relaties met  de categorie auteur. Daarnaast worden indelingen ook gebruikt voor het maken van mailingen. Zo kunt u met het mailingsysteem van PAC makkelijk een mailing maken aan bijvoorbeeld alle relaties die zijn ingedeeld in de categorie auteur.

 

Het toevoegen van een categorie werkt als volgt:

 

LijstPijlKlik op de categorie die u wilt toevoegen. U ziet nu een kruisje verschijnen in de rechter kolom. Dit geeft aan dat u deze categorie nu heeft geselecteerd voor deze relatie.
LijstPijlAls u nogmaals op de categorie klikt verdwijnt het kruisje. De categorie is nu niet langer geselecteerd.

 

Het kan zijn dat u geen rechten heeft op het toekennen van categorieen aan relaties. U ziet dan dat de namen van de categorieën scheef weergegeven staan. Als u op een categorie klikt die scheef gedrukt staat, zult u zien dat deze categorie nu niet wordt toegekend. Als u wel rechten op deze categorie zou moeten hebben, neem dan contact op met uw applicatiebeheerder voor het wijzigen van uw rechten.