Bestaat de Hoofdrelatie al?

Top  Vorige  Volgende

Laten we het voorbeeld aanhouden van De Volkskrant met contactpersoon Piet Pietersen. Ons doel is nu om Piet Pietersen als relatie correct toe te voegen in PAC. Piet heeft een verband met De Volkskrant. Het is daarom belangrijk om eerst te kijken of De Volkskrant al in PAC staat. Dit doen we door in het hoofdmenu te klikken op het relatiebeheer en in het zoekscherm De Volkskrant op te zoeken.

 

Als blijkt dat De Volkskrant nog niet in PAC staat als relatie, dan dient eerst De Volkskrant toegevoegd te worden. Dit gebeurt op dezelfde wijze van het toevoegen van een op zichzelf staande relatie.

 

Als De Volkskrant wel in PAC aanwezig is als relatie, dan kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd.