Verkoopprijzen per datum

Top  Vorige  Volgende

De verkoopprijzen per uitgave worden zoals eerder genoemd bijgehouden in het tabblad verkoop van het uitgavebeheer. Het is tevens mogelijk om de prijswijzigingen op datum te kunnen zien om een goed overzicht te houden van prijswijzigingen op en na een bepaalde peildatum en om deze prijswijzigingen elektronisch naar ondermeer het Centraal Boekhuis en Commissariaat voor  de Media te kunnen melden (via ONIX). U bent dan ook in staat om op een bepaalde datum (bv 1 januari) prijswijzigingen voor meerdere titels direct in te voeren.

 

In het onderstaande venster Verkoopprijzenbeheer kunt u de titels zien die op of na een bepaalde datum van prijs (gaan) wijzigen:

 

PAC Verkoopprijzenbeheer

 

LijstPijlVul de datum in vanaf wanneer u de prijswijzigingen wilt invoeren (en weergeven) in het veld Prijzen tonen met een begindatum gelijk aan of hoger dan. Vervolgens worden de titels met prijswijzigingen die hieraan voldoen getoond.

 

U krijgt een overzicht van ISBN (of EAN al naar gelang het keuzerondje), begindatum, Verkoopprijs, Actuele prijs, de btw details en de uitgaveinfo.

 

LijstPijlIndien uw uitgeverij gebruik maakt van een document met prijswijzigingen (bijvoorbeeld vastgesteld in een vergadering) dan kunt u hier de prijzen controleren en eventueel aanpassen door:

 

Aanpassing van de Begindatum
Wijziging van de Verkoopprijs
Toevoegen van een nieuwe verkoopprijs in de onderste (lege) regel.

 

Om een nieuwe verkoopprijs toe te voegen, voert u de volgende handelingen uit:

 

LijstPijlKlik op de zoekvensterknop van ISBN/EAN
LijstPijlSelecteer een uitgave uit de lijst
LijstPijlVul de Begindatum in waarop de nieuwe prijs moet gelden (of TAB indien deze in orde is)        
LijstPijlVoer de nieuwe Verkoopprijs en btw details in

 

U kunt nu de nieuwe verkoopprijzen van een datum doorgeven aan het Centraal Boekhuis en Commissariaat voor de Media middels een ONIX uitwisseling (indien u beschikt over de ONIX module inclusief de bijbehorende plug-in voor de ontvangende partij).