Verkoop

Top  Vorige  Volgende

In het tabblad verkoop zijn vele verkoopgegevens verzameld.

 

 

PAC Uitgave tabblad Verkoop

 

Aan de linkerkant van het scherm ziet u de volgende velden:

 

Voorraad artikel: dit is een nieuwe functie ten behoeve van de nieuwe module voorraadbeheer. Deze functie wordt later actief.
Verkoop artikel: dit is een nieuwe functie ten behoeve van de nieuwe module voorraadbeheer. Deze functie wordt later actief.
Samenstelling: dit is een nieuwe functie ten behoeve van de nieuwe module voorraadbeheer. Deze functie wordt later actief.
Vervangt uitgave: Hier kan worden aangegeven dat deze uitgave en oudere uitgave vervangt. Orders bij het CB voor deze oudere uitgave worden, als de oude uitgave uitverkocht is, vervangen door orders voor deze nieuwe uitgave.
Publicatiestatus: Hier kunt u aangeven wat de publicatiestatus is van deze uitgave. De mogelijke keuzes zijn dezelfde als de publicatiestatussen in PPM. Op het moment dat de publicatiestatus hier actief, aanstaand of ongespecificeerd is, dan kan de uitgave worden gebruikt in het orderbeheer. Bij een andere status kan de uitgave niet worden gebruikt om te orderen.
Aankondigingsdatum: Hier kan de datum worden ingevoerd waarop de uitgave wordt aangekondigd.
Handelsaankondiging: Hier kan de datum worden ingevoerd waarop de uitgave wordt aangekondigd aan klanten.

 

Onder het kopje opdrachten ziet u verder:

Exporteren : De onverwerkte opdrachten uit orderinvoer van een uitgave waarbij exporteren is aangevinkt worden bij het verzenden van orders verzonden naar het CB of Libridis. Als het vinkje uitstaat worden deze orders geblokkeerd voor export.
Tellen : De onverwerkte opdrachten en de in nota's van het CB die in PAC staan worden geteld, ten behoeve van de ordertelling. Als dit vinkje niet staat aangevinkt worden de gegevens in de ordertelling behorend bij deze uitgave dus niet bijgewerkt (ook als gegevens hiervoor wel zijn geimporteerd).
Druk : Bovenstaande telling geschiedt voor het druknr dat hier is opgegeven. In de loop van de tijd zal het druknr van een nieuwere druk worden ingevoerd als de uitgave opnieuw wordt aangeboden. Zo kan de historische telling op de oude druk intact blijven.

 

Toelichtingen of aanwijzingen over de uitgave voor de verkoop kunt u in het notitieveld Verkoopnotities kwijt.