Wijzigen van de locatie en blokkeren van de administratie

Top  Vorige  Volgende

U kunt PAC en de administraties verplaatsen naar een andere locatie, bijvoorbeeld andere server of een testadministratie lokaal neerzetten. Tevens kunt u ervoor zorgen dat gebruikers niet kunnen inloggen als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij onderhoud van de database, backups, en andere zaken. Daarvoor dient u een aanpassing te doen in onderstaand venster.

LijstPijlKlik in het venster Administratiefuncties op de knop Wijzigen. U ziet dan het volgende scherm.

 

PAC Administratie wijzigen

 

-U kunt de code en de omschrijving vrij aanpassen.
-Bij administratiemap dient u de map aan te geven waarin zich de administratiegegevens staan.
-Bij licentiebestand kunt u aangeven waar het bestand met licentiegegevens staat en welke naam deze heeft. Deze wordt automatisch ingevuld als u de administratiemap heeft ingevuld. Zorg ervoor dat beide naar dezelfde map verwijzen. Het licentiebestand bevat de gegevens met de rechten voor gekochte modules en tot wanneer de licentie geldig is. Jaarlijks wordt dit gewijzigd. Tussentijds kan dit worden gewijzigd als er extra modules zijn aangeschaft of proeflicenties zijn aangevraagd.
-Inloggen toestaan kan worden gebruikt op het moment dat er onderhoud moet worden verricht aan de database (bijv. comprimeren of als andere partijen onderhoud dienen te plegen) en dat er geen andere gebruikers toegang mogen krijgen tot PAC. Dit wordt gedaan zodat tussentijds niet (per ongeluk) door gebruikers wijzigingen worden gedaan terwijl deze na het onderhoud weer worden overschreven. Hiermee wordt de toegang tot PAC en dus fouten voorkomen.
-Bij Bericht bij niet toestaan kan een bericht worden geplaatst dat aan gebruikers wordt getoond op het moment dat zij proberen in te loggen terwijl de applicatie tijdelijk niet toegankelijk is (door de instelling bij inloggen toestaan). Zo kunt u de gebruikers netjes melden wat er aan de hand is en wanneer verwacht wordt dat PAC weer vrij is.
-Het Servertype staat standaard op Microsoft Acces. Als u toegang heeft tot de SQL module van PAC kunt u hier als servertype SQL selecteren. U kunt vervolgens de SQL data (Servernaam, databasenaam, Object prefix, Systeemgebruiker en Wachtwoord) invullen. Dit laatste vindt altijd in volledig overleg plaats.