Updaten van PAC

Top  Vorige  Volgende

Geregeld worden op de website www.verkaart.net updates geleverd met bugfixes en nieuwe velden of functionaliteiten. Updates kunt u alleen uitvoeren in overleg met Verkaart Automatisering. Deze updates kunt u dan op uw PC installeren. Dit doet u als volgt:

LijstPijlNa het inloggen in het scherm administratie openen klikt u op de knop systeemfuncties.
LijstPijlKlik op de knop ingelogde gebruikers. Als er nog gebruikers ingelogd zien dient u deze eerst te verzoeken PAC te verlaten.
LijstPijlU kunt, om zeker te zijn dat niemand tijdens het updaten probeert in te loggen, gebruik maken van de functie inloggen toestaan onder de knop wijzigen. U stelt dit dan in op alleen super toestaan, zodat alleen u in de tussentijd gebruik kunt maken van PAC en geen andere gebruikers per ongeluk kunnen inloggen en uw acties kan blokkeren.
LijstPijlMaakt u voor de zekerheid een reservekopie van uw administratie. Dit kan met de knop Reservekopie opslaan onder systeemfuncties.
LijstPijlAls alle gebruikers zijn uitgelogd en u heeft een reservekopie gemaakt, dan klikt u op onder Systeemfuncties op de knop Actuele update ophalen.
LijstPijlDe update wordt na het downloaden automatisch gestart en u doorloopt de stappen in de installatiewizard. Let er goed op dat u de juiste PACmap kiest. In veel gevallen zal dit N:/data/pac zijn, maar dit is niet altijd zo.
LijstPijlPAC zal nu worden opgewaardeerd. Als de update afgerond is kunt u PAC opnieuw opstarten. Log eerst als super een keer in. De administraties zullen indien nodig automatisch worden geupdate (wanneer u deze stuk voor stuk opent). Controleer vervolgens of PAC correct werkt.
LijstPijlAls u bij systeemfuncties heeft aangegeven dat alleen super kan inloggen kunt u nu het systeem weer vrijgeven voor andere gebruikers. Iedereen kan nu weer gebruik maken van PAC.

 

Let op! Wij adviseren altijd bij een update de actuele release notes op te vragen. Wij kunnen dit voor u verzorgen door een vergelijking te maken op basis van uw actueel draaiende versie en de nieuwste versie. Tevens houden we dan rekening met de uw licentie zodat alleen relevante functionaliteiten/release notes worden gemeld. U krijgt dit dan via de mail in excelformaat. Om vervolgens de nieuwe update te testen op uw situatie kunt u deze in uw testomgeving installeren en vervolgens punt voor punt de release notes doorlopen. U kunt zich daarbij op twee zaken richten:

1. Technische testen van bugfixes en wijzigingen

2. Functioneel testen van nieuwe toevoegingen

 

Wij raden altijd aan de bugfixes en wijzigingen (ad 1) te testen omdat de kans groot is dat u deze functionaliteit zelf ook toepast. Het zou vervelend zijn als een probleem toch is blijven bestaan en dit pas in live situatie aan het licht komt. Dan is een probleem vaak acuut terwijl dit vaststellen in een testomgeving geen belemmering geeft in de normale werkuitvoering. Dit  risicomanagement kunt u op deze manier goed in de hand houden.

 

Nieuwe toevoegingen kunt u ook prima in de live omgeving bekijken. Als hier problemen naar voren komen dan is dit vaak niet acuut omdat de nog toe te passen werkwijze dan nog niet is ingebed in de organisatie.