Het invullen van targets

Top  Vorige  Volgende

Bij iedere titel kunt u per klantgroep aangeven wat u van deze titel denkt te gaan verkopen. Als u over de module Ordertelling beschikt verschijnt er in het scherm druk wijzigen van het drukbeheer een tabblad Aanbiedingstelling. Dit tabblad ziet er als volgt uit:

 

PAC Ordertelling

 

Dit scherm bestaat uit de volgende kolommen:

Klantgroepen: hierin staan de klantgroepen die in de stamgegevens zijn opgegeven.
Target: Hierin kunt u zelf per klantgroep een target aangeven dat u had willen behalen.
Realisatie: In deze kolom kunnen gerealiseerde omzetgegevens worden geplaatst. Deze functionaliteit zat in een vroegere versie van PAC, maar omdat hier weinig mee gewerkt werd door klanten valt deze nu niet meer standaard onder de ordermodule. Als u toch geinteresseerd zou zijn in deze functionaliteit kunnen worden toegevoegd.
In Nota: In deze kolom staan de In nota gegevens, zoals deze zijn geimporteerd van het CB
Uitgeverij: hier staan de orders die zijn ingevoerd in PAC, maar nog niet zijn verzonden naar het CB.
Opschat.: Dit staat voor opschatting. Deze kolom kan worden gebruikt om in latere instantie ed target naar boven of benden bij te stellen.
Stand: Dit is de totale stand van orders (In nota + Uitgeverij)
Vorige stand: Dit geeft de order stand aan voor de vorige ordertelling.
Afspraken: Hier kunt u een korte code invoeren, behorend bij een afspraak die is gemaakt met deze klantgroep over deze titel.
Afnemers: Hier kan met een getal worden aangegeven hoeveel afnemers in de klantgroep de titel al hebben besteld. Deze kolom is op dit moment niet actief.

 

Dit scherm is verder opgedeeld in 2 delen: het bovenste deel, waarin totalen worden weergegeven en worden vergeleken met elkaar. Het onderste deel geeft de gegevens weergegeven per klantgroep.

 

In dit scherm kunt u dus uw targets invullen. Hoe de kolommen In Nota en Uitgeverij worden gevuld, wordt in de volgende paragrafen besproken.