Calculatie

Top  Vorige  Volgende

Onder het kopje Calculatie vindt u een aantal instellingen voor uw calculatie instellingen.

 

PAC Gebruikersinstellingen Calculatie

 

LijstPijl U kunt ervoor kiezen om wijzigingen die u in de afzet maakt (tabblad omzet) automatisch door te laten rekenen. Als u dit wilt, dan vinkt u Automatisch calc. afzet berekenen aan. Als u de gegevens pas wil doorrekenen na een druk op de knop doorrekenen in de calculatie, dan vinkt u deze optie niet aan.

LijstPijl U kunt ervoor kiezen om bij Auto. restvoorraad naar verk.srt. automatisch de restvoorraad (de voorraad die overblijft nadat voorraad aan de overige verkoopsoorten is toegewezen) toe te wijzen aan een bepaalde verkoopsoort.

LijstPijl Bij Initieel TAB voorkeur kunt u kiezen welk tabblad dient te worden geopend als de calculatie wordt geopend.

LijstPijl Bij het afdrukken van het calculatie overzicht kunt u ervoor kiezen om ook direct de Onderhanden Werk rapportage uit te printen. U doet dit door bij Onderhanden Werk afdrukken 'Ja' te selecteren. Ook kunt u kiezen voor 'Vragen bij Afdrukken'. PAC zal dan als u uw Calculatie overzicht afdrukt vragen of u ook OHW wilt afdrukken.

LijstPijl U kunt ervoor kiezen om niet alleen de gevulde, maar alle componenten af te drukken op de rapportage. Als u dit wilt vinkt u Afdruk van alle componenten op rapport aan.