Onderhanden Werk

Top  Vorige  Volgende

Met de module Onderhanden Werk bent u in staat om controles uit te voeren op ingekomen inkoopfakturen, zoals bedragen en dubbele fakturen. Tevens kunt u dan zien hoeveel inkoopfakturen u nog kunt verwachten.

 

De inkoopfakturen (inclusief inslagen per magazijn en een status om te zien of een project is afgesloten) kunnen uit Bestmate worden geëxporteerd en geïmporteerd in PAC. Als u gebruik maakt van een ander financieel programma dan kunnen wij (na afstemming) een koppeling maken tussen dit programma en PAC, voor het creëren van de Onderhanden Werk rapportages.

 

In de PAC Onderhanden Werk module krijgt u een perfecte rapportage op detailniveau met tevens de voorcalculatorische en nacalculatorische kostprijs. De rapportage kan op meerdere ingangen worden getoond, zoals fonds, fondsmanager, ISBN, met diverse sorteringsmogelijkheden. Ook worden de verwachte en gerealiseerde inslagen vermeld. In het onderhanden werk rapport wordt onderin het calculatiemoment getoond en de fiatinformatie van laatst gefiatteerde stap met persoon en datum/tijd.

 

Het doel van de Onderhanden werk rapportage is controle op dubbele fakturen, controle dat alle fakturen zijn ontvangen en controle voor het afsluiten van het project en accorderen van eventuele verschillen.

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Onderhanden werk rapportage (te vinden onder Standaard overzichten | Administratie; of direct uit projectbeheer: keuzelijst onder het drukoverzicht met optie Onderhandenwerk en vervolgens de knop Afdrukken):

PAC Onderhandenwerk

In het onderhandenwerk rapport wordt in de kolom Naam de naam van de crediteur ingevuld en als deze leeg is, dan de omschrijving van de originele inkoopfaktuurboeking.

 

De verschillen kunnen middels een afsluitsaldo automatisch worden geboekt in de financiele administratie indien u de beschikking heeft over deze koppeling.