Uitgave wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Indien u heeft gekozen voor openen of wijzigen van de uitgave dan komt u in het onderhoudsvenster van de uitgave. Hiermee bent u in staat de uitgave in te zien of aan te vullen met nieuwe gegevens, zoals diverse notitievelden en het ISBN en de indelingen te wijzigen (zoals eerder genoemd kunt u dit bereiken vanuit het projectvenster met de knop 2 Wijzigen of door dubbelklikken van de uitgave of vanuit het hoofdmenu). Hieronder volgt het uitgavevenster:

 

PAC Uitgave wijzigen

 

Na het toevoegen van de uitgave zijn de verplichte velden (fonds, NUR, verschijningsvorm) reeds ingevuld. Deze kunt u uiteraard wijzigen met behulp van de diverse knoppen. U kunt hier ook een uitgavetitel opgeven.

 

U kunt het ISBN toekennen of invullen. U kunt een ISBN toewijzen door een geldig ISBN in te vullen of door de knop die hierachter staat te gebruiken. Op deze laatste manier wordt automatisch een ISBN toegewezen, indien hiervoor ISBN Ranges zijn aangemaakt bij de stamgegevens.

 

PAC Uitgave ISBN toewijzen

 

LijstPijlKlik op de knop naast het veld ISBN

 

Indien nu slechts één traject is gedefinieerd dan wordt direct een vrij ISBN ingevuld, anders wordt u gevraagd uit welk traject u een ISBN wilt kiezen:

 

PAC Uitgave ISBN range toekennen

 

LijstPijlKlik op de range die u wilt gebruiken en klik op Selecteren

 

Indien de range vol is (hiervan krijgt u een melding) kunt u deze het beste verwijderen uit de stamgegevens.

 

ExclamationSmall In PAC wordt onderscheid gemaakt tussen het ISBN en het ISSN. De keuze is afhankelijk van de verschijningsvorm (zie stamgegevens).  Indien u een verschijningsvorm hebt gekozen met een ISSN, zal het label dit ook aangeven. Dit geldt echter alleen voor het label in het uitgavebeheer. In rapportages blijft dit veld met met het normale ISBN kopje aangeduid worden.

 

ExclamationSmall ISBN Toevoeging: Voor onder meer tijdschriften en losbladigen die periodiek worden vaak onder hetzelfde nummer (ISBN of ISSN) meerdere uitgaven gemaakt. Voorheen moest men daarvoor het ISBN veld misbruiken door ook een jaartal of andere codering toe te voegen waardoor ook de ISBN controle niet meer kon plaatsvinden of tenminste altijd een foutmelding opleverde. Dit is opgelost door bij de bewuste verschijningsvormen aan te geven of er een extra veld (Toevoeging, zoals ook in drukbeheer) kan worden ingevuld (zie stamgegevens). Deze wordt dan in uitgavebeheer zichtbaar in die gevallen.

 

Hieronder kunt u de volgende tabbladen tegenkomen (op basis van uw rechten).

Rollen
Teksten
Verkoop
Aanbieding en referentietitels
In Nota
CB
Pers
Administratie
Leveranciersopdracht
Royalty
Tekst(bestand)en
Mediabestanden
Documenten
Trefwoorden
Conversie (Het tabblad conversie wordt gebruikt als u eerder met oudere systemen werkte wij voor u een conversie hebben uitgevoerd naar PAC. Sommige gegevens die u mee wilde nemen uit uw oude systeem kunt u mogelijk niet direct kwijt in PAC. Deze kunnen dan worden opgenomen in het tabblad conversie.)
Indelingen (op dit moment kan daar een tweede NUR worden ingevoerd)

 

Tevens kunt u een royaltycontract voor calculaties invoeren.