Verschijningsvormen

Top  Vorige  Volgende

Een product kan in diverse verschijningsvormen (soms ook wel uitvoeringen genoemd) en combinaties daarvan worden uitgebracht. U kunt talloze verschijningsvormen definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Verschijningsvormen:

 

PAC Stam Verschijningsvormen

 

LijstPijlVul de Code in van de verschijningsvorm. Dit is een afkorting die duidelijk herkenbaar is. Let op! De code dient uniek te zijn.
LijstPijlVul de Omschrijving in van de verschijningsvorm.
LijstPijlVul de Nederlandse Omschrijving in ten behoeve van de Nederlandstalige royaltysjablonen. Op deze manier kan de presentatie naar de rechthebbende netter of korter zijn dan de (interne) omschrijving. Daar kan bijvoorbeeld '... met flappen' in staan, maar dat wilt u niet op de afrekening hebben.
LijstPijlVul de Engelse Omschrijving in ten behoeve van Engelstalige royaltysjablonen.
LijstPijlIndien u gebruik maakt van (centrale) drukstaffels, dan dient u aan te geven in het veld In staffel met welke verschijningsvorm van de centrale drukstaffels dit overeenkomt.
LijstPijlGeef de Volgorde aan waarin de verschijningsvorm in een lijst wordt weergegeven.
LijstPijlGeef met de Status aan of de verschijningsvorm al dan niet actief is en is te kiezen uit een lijst.
LijstPijlVul de Bestmatecode in als u projecten naar Bestmate wilt exporteren. Dit geeft dan de code aan zoals de verschijningsvorm in Bestmate is. Deze moet in Bestmate bestaan. Dat wordt hier echter niet gecontroleerd.
LijstPijlVul de ONIX Referentie in. Hiermee koppelt u de verschijningsvorm aan de juiste CB verschijningsvorm.
LijstPijlVul het ISBN type in. U kunt hier kiezen tussen ISBN en ISSN. PAC weet zo welk soort uniek nummer aan de verschijningsvorm moet worden toegekend.
LijstPijlEen ISBN type is op ene bepaalde manier opgebouwd. PAC kan hier een controle op uitvoeren, om te zien of het ingevoerde ISBN / ISSN voldoet aan de juiste opzet van het nummer (aantal cijfers, controle getal etc.). In de kolom controle selecteer je welk type controle dient te worden uitgevoerd: ISSN Controle, EAN13 controle of geen controle.

 

TipsVaak zult u scenario's aanmaken met de verschijningsvorm in gedachte, omdat de verschijningsvorm vaak wezenlijk fysiek verschillen van elkaar. Ook tussen de productiewijzen, distributiewijzen en levenscyclussen kunnen enorme verschillen zitten.