Betalingscondities

Top  Vorige  Volgende

Bij het opstellen van een faktuur wilt u veelal ook een betalingsconditie opgeven. Als u een faktuur aanmaakt kunt u dan kiezen uit een lijst met betalingscondities zoals deze is opgesteld onder Hoofdmenu | Stamgegevens| Betalingscondities:

 

PAC Stam Betalingscondities

 

U vindt hier de volgende kolommen:

 

Nr: Dit is een intern nummer van PAC dat automatisch wordt toegekend.
Code: Dit is een eigen code, die u aan de betalingsconditie kunt toevoegen.
Omschrijving: Hier geeft u een omschrijving op van de betalingsconditie. Deze beschrijving wordt ook weergegeven op de afdruk van uw faktuur.
Faktuur vervaldagen na start: Hier kunt u het aantal dagen opgeven die de betalingstermijn omvat.
Status: U kunt een status actief toekennen aan uw betalingsconditie. Hierdoor is de betalingsconditie beschikbaar voor gebruik in PAC en kunt u deze dus toevoegen aan een faktuur. Als u de status wijzigt naar inactief dan is de betalingsconditie niet beschikbaar in PAC, maar blijft deze wel bewaard zodat u deze later opnieuw kan activeren.
Referentie: Ten behoeve van de koppeling met de boekhouding kan hier de overeenkomstige betalingsconditie worden geselecteerd.