Recensieronde wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Tijdens een recensieronde maakt u gebruik van een titellijst (de intekenlijst voor de recensenten), een recensentenlijst (de lijst van journalisten en andere mediapersonen) , het invoeren van persaanvragen per recensent en het afhandelen (stickeren, brieven sturen) van de aanvragen per product. Dit gebeurt allemaal middels één actievenster, het venster Recensierondebeheer:

 

PAC Recensierondebeheer

 

In het bovenste deel staat algemene informatie over de recensieronde. U kunt daar ook enkele zaken wijzigen.

 

LijstPijlVul een andere Omschrijving in indien nodig.
LijstPijlU kunt daar ook een andere Datum aan hangen.
LijstPijlDe titellijst die de basis is voor de recensieronde kunt u toevoegen door op de toevoegknop PAC Toevoegknop te klikken naast het veld Titellijst. U ziet dan eerst een bevestigingsvenster:

 

PAC Recensierondebeheer nieuwe titellijst bevestiging

 

LijstPijlKlik op Ja om een nieuwe titellijst toe te voegen en vul de nodige gegevens in. U komt daarna terug in het venster Recensierondebeheer.
LijstPijlKlik dan op de knop Tonen naast het veld Titellijst. Dan kunt u de titellijst wijzigen door titels in te vullen of over te nemen die van toepassingen zijn voor deze recensieronde.

 

TipsDeze titellijst kunt u ook gebruiken om een gepersonificeerde intekenlijst van te maken. U exporteert dan de lijst en neemt het over in een Wordsjabloon waarna u het hieronder bij de recensentenlijst verder gebruikt.

 

LijstPijlDe journalisten en andere mediapersonen die u wilt betrekken in deze recensieronde kunt u selecteren via het documenten en mailingsysteem. Klik op de toevoegknop PAC Toevoegknop naast het veld Recensentenlijst om een document/mailing aan te maken. U kunt daarin de diverse relaties selecteren waarmee u wilt werken.
LijstPijlKlik op de knop Tonen naast het veld Recensentenlijst om later opnieuw relaties te selecteren.

 

In het onderste deel ziet u vier tabbladen:

 

Titels
Recensenten
Aanvragen
Invoeren
Verwerken
Instellingen