Aanvragen op recensent invoeren

Top  Vorige  Volgende

Titelaanvragen door de recensenten kunnen middels het tabblad Aanvragen per recensent worden ingevoerd:

 

PAC Recensierondebeheer tabblad Aanvragen op recensent

 

1.U kunt hier de ingevulde intekenlijst invoeren, enkelvoudige aanvragen invullen en ontbrekende aanvragen invullen (onaangevraagd aanbieden).

 

Intekenlijsten kunnen snel worden ingevuld door de recensent op te zoeken met behulp van de zoekknop naast Recensent. Vervolgens wordt een lijst met titels getoond op basis van de aanbiedingslijst/intekenlijst. De aanvragen op de intekenlijst kunnen vervolgens worden aangevinkt en zal automatisch 1 Eindproduct worden aangevraagd.

 

Gebruik voor bovenstaande werkwijze de volgende instellingen:

PAC Recensierondebeheer tabblad Aanvragen op recensent Instellingen intekenlijst

 

2.Enkele aanvragen of aangeboden exemplaren kunnen in de onderste regel worden toegevoegd.

 

Kies eerst de Recensent.

Vervolgens kunt u direct bij ISBN de titel kiezen die wordt aangevraagd/aangeboden. De andere gegevens worden dan automatisch ingevuld.

 

Indien u slechts enkele losse aanvragen hoeft in te vullen, dan kunt u de Invoerwijze op Op aanbiedings/titellijst laten staan, maar mochten er meer losse aanvragen moeten worden ingevoerd, dan is het overzichtelijker om dit de instelling op Los/afwijkend te zetten.

 

ExclamationSmall In het tabblad aanvragen per recensent worden álle aanvragen getoond indien de invoer is ingesteld op Los/afwijkend, ook van alle andere recensierondes (aanbiedingsrondes). Hiermee wordt bereikt dat titels die op een andere plek binnen PAC zijn ingevoerd ook worden meegenomen in rapportages, de mailingen en verzending van de exemplaren. Als u in dat tabblad alleen de aanvragen van de aanbieding wilt zien dan stelt u de invoerwijze op Aanbiedingslijst in.

 

Hieronder vindt u een beschrijving van de velden in het aanvragenvenster.

 

Recensent                : Hier kiest u de recensent die de aanvraag doet. Indien u een vinkje heeft staan bij Recensent bovenin dan wordt dit veld standaard gevuld.
Aanvraagdatum van        : U kunt de weergave van aanvragen beperken door een aanvraagdatum van-t/m in te vullen. Dan worden alleen deze aanvragen getoond.
Verzenddatum van        : U kunt de weergave ook beperken middels een datumtraject van verzenddata, wanneer deze dus zijn uitgeleverd.
Aanvragen                : Met dit veld vraagt u een product aan met een aantal van één in de standaard vorm. De datum wordt automatisch ingevuld.
ISBN                        : Dit veld geeft het ISBN weer van het product dat wordt aangevraagd.
Project                : Dit veld geeft de productgegevens van het ISBN weer.
Vorm                        : In dit veld wordt de vorm van het product vermeld zoals het zal worden opgestuurd.
Soort                        : Er wordt onderscheid gemaakt tussen aangevraagde en onaangevraagde (aangeboden) exemplaren. Het verschil is wie het initiatief heeft genomen.
Aangevraagd Aantal        : Het aantal aangevraagde exemplaren wordt in dit veld getoond of ingevoerd/gewijzigd.
Aangevraagd Datum        : De datum waarop de aanvraag van dit exemplaar is geregistreerd, wordt hierin automatisch ingevuld.
Verzonden Aantal        : Indien de aanvragen zijn verwerkt wordt het aantal daarvan ingevuld in dit veld.
Verzonden Datum        : Ook de datum waarop de aanvraag is verwerkt wordt in dit veld ingevuld.