Order op titel wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Hieronder ziet u het scherm voor opdrachten invoeren op titel:

 

PAC Opdrachten op titel invoeren

 

Voor het invoeren van orders per titel dient het volgende te worden ingevoerd:

 

ISBN: het ISBN vult vervolgens de velden titel en auteur.
Opdrachttype: Kies het Opdrachttype uit de lijst. Het type bepaalt direct ook de standaard verkoopsoort.
Standaard korting: Bij Std. korting kunt u een standaard korting opgeven. Dit percentage wordt dan bij iedere orderregel standaard ingevuld. Als u hier <CB> laat staan wordt de korting gekozen die bij het CB bekend is.
Referentie afnemer: Vul de referentie van de klant in het veld Referentie afnemer in. Dit maakt het eenvoudiger voor de klant om onder meer fakturen te controleren.
Exporteren: U kunt ervoor kiezen om een order wel of niet te exporteren naar het Centraal Boekhuis. Als u dit niet wilt doen vinkt u het veld naast Exporteren af, anders vinkt u deze aan. U kunt ervoor kiezen om Exporteren standaard aan te vinken in Stamgegevens - verkoopsoorten (Verkoop).

 

PAC kent zelf een volgnummer en de opdrachtdatum toe.

 

Vervolgens vult u hieronder de afnemers in die de geselecteerde titel aanschaffen. U vult in:

 

Verkoopsoort: Kies een verkoopsoort in het veld Verkoopsrt. om de omzet op te registreren. Aan deze verkoopsoort is een standaard kortingspercentage en standaard transactie verwerkingscategorie gekoppeld zodat u dit niet hoeft in te vullen.
CBRelatieID: u kunt nu rechtstreeks het CBRelatienr invullen zodat u niet het relatie-zoekvenster hoeft te openen.
Afnemer: U selecteert de afnemer met het zoekicoon rechts van de kolom afnemer.
Afdeling: U selecteert eventueel een afdeling. Klik op de zoekvensterknop of op F5 naast de kolom Afd.
Aantal: Hier vult u het bestelde aantal titels in.
Korting: Per regel kunt u een kortingspercentage opgeven. Als u hier <CB> laat staan wordt de korting gekozen die bij het CB bekend is.
Ref. afn.: Vul de referentie van de klant in het veld Referentie afnemer in. Dit maakt het eenvoudiger voor de klant om onder meer fakturen te controleren.