Batchrun

Top  Vorige  Volgende

Het is mogelijk om PAC in uw uitgeverij samen te laten werken met andere systemen. Zo kunt u gegevens importeren uit uw financiële programma of in nota gegevens van het CB.

 

Als u gegevens importeert mogen andere gebruikers niet werken in PAC. Dit werkt vertragend, zeker als het om de import van vele gegevens tegelijk gaat.

 

Als oplossing hiervoor is de module Batchrun ontwikkeld. Met de module Batchrun kunt u opdracht geven om op een gunstig tijdstip, bijvoorbeeld 's avonds, uw imports en exports uit te voeren. U kunt in Batchrun aangeven hoe vaak een opdracht moet worden uitgevoerd (dagelijks, wekelijks, etc.)

 

Voor het kunnen starten van Batchrun dient op de PC waarop u Batchrun uitvoert het .NET framework 2.0 te zijn geinstalleerd. Ook Access moet op deze locatie zijn geinstalleerd, zodat PAC kan worden gestart.

 

De Batchrun module bestaat uit twee onderdelen:

 

Batchrun in PAC
Batchrun taakoverzicht