Exploitatiegroepen

Top  Vorige  Volgende

Vaak worden afspraken in een royaltycontract vastgelegd per verschijningsvorm of combinatie van verschijningsvormen. Zo is er bijvoorbeeld een aparte afspraak voor een paperback of gebonden boek, en een aparte afspraak pocket.

 

Een exploitatiegroep omvat een of meerdere verschijningsvormen. Exploitatiegroepen kunt u opgeven in de stamgegevens.

 

Aan iedere exploitatiegroep zitten in het contract een aantal ISBN's gekoppeld. Deze koppelt u onder Uitgaven per exploitatiegroep.

 

Bij iedere exploitatiegroep worden de gemaakte afspraken over verkoopsoorten en staffels opgegeven. Deze koppelt u onder Verkoopsoorten en staffels.

 

In het royaltycontract kan per exploitatiegroep een veld Code/omschrijving op (afrekening) worden gevuld. Dit wordt mee geexporteerd naar het XML bestand voor de afrekeningen. Echter vooraf moet worden vastgesteld of dit veld ook moet worden gebruikt omdat het niet standaard in de afrekeningsjablonen staat. In de procedure van de uitgeverij moet dat worden opgenomen.

 

Er kan dmv een keuzelijst alles worden getoond of alleen gegevens over de geselecteerde exploitatiegroep . Dit is tevens een gebruikersinstelling.