Verkoopsoorten en staffels

Top  Vorige  Volgende

Bij iedere exploitatiegroep worden de gemaakte afspraken over verkoopsoorten en staffels opgegeven. Hierin kunt u de volgende zaken invullen:

 

U kunt verschillende verkoopsoorten opgeven door deze in de kolom verkoopsoorten te selecteren. Welke verkoopsoorten er zijn staat gedefinieerd onder stamgegevens, onder royaltyverkoopsoortmapping.
Bij deze verkoopsoorten kunt u een boventrede aangeven. Een trede loopt van een eventueel voorafgaande trede van dezelfde verkoopsoort tot de boventrede. Als er geen voorafgaande verkoopsoort is loopt de trede van 0 tot de boventrede.
De bijbehorende berekenwijze kan worden geselecteert. U kunt hier o.a. kiezen uit:
Bruto%Excl: Bruto exclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Bruto%Incl: Bruto inclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Netto%Excl: Netto Exclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Netto%Incl: Netto Inclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Prijs/ex: Prijs per exemplaar. Het veld Grsl. prijs is invulbaar.
%vPrijs/ex: Een percentage van de prijs per exemplaar.  De velden royaltypercentage, % vrij van kosten en grsl. prijs zijn invulbaar. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in het geval van een speciale clubprijs waarover een vast percentage moet worden afgerekend.
%vBE-Kort: Een percentage over bruto excl minus korting. Dit houdt in dat ongeacht de reele korting aan de boekhandel, uit wordt gegaan van een vaste korting en dat over deze 'fictieve netto excl' wordt afgerekend met een ingesteld royaltypercentage. Dit kan tevens worden overgenomen uit de Royaltymodule.De velden royaltypercentage, % vrij van kosten en korting% zijn invulbaar. Deze berekenwijze wordt bijvoorbeeld gebruikt in het geval van een vast kortingspercentage dat wordt gehanteerd voor verkopen met de verkoopsoort export.
Het bijbehorende royaltypercentage kan worden opgegeven.
Er kan een percentage worden opgegeven dat vrij is van kosten. Stel u heeft een royaltyafspraak waarin voor ieder boek dat wordt verkocht 10% van de bruto prijs royalty aan de rechthebbende wordt uitgekeerd. Echter, er is ook een voorschot uitgekeerd aan de rechthebbende. Voordat de rechthebbende royalty ontvangt, zal normaalgesproken dit voorschot eerst moeten zijn verrekend. Er kan echter ook met de rechthebbende worden afgesproken dat een bepaald percentage van het royaltypercentage vrij is van kosten. Dit percentage wordt dan sowieso als royaltyafdracht uitgekeerd. De rest van het percentage wordt, zolang er sprake is van een voorschot, gebruikt om dit voorschot te verrekenen.

 

ExclamationSmall Dit werkt voor alle voorschotten behalve de afrekendrempel (aantal boeken).

ExclamationSmall U kunt met de functie vrij van kosten er ook voor zorgen dat een bepaald voorschot over een enkele exploitatievorm wordt verrekend. Stel u heeft twee exploitatievormen: paperback en pocket. Het royaltybedrag voor paperback is 5% en voor pocket is 6%. U wilt dat het voorschot alleen wordt verrekend door verkopen van uitgaven die vallen in de exploitatievorm paperback. U vult dan bij de exploitatievorm paperback in dat de % vrij van kosten 5% is (= gelijk aan het royaltypercentage). Bij de exploitatievorm paperback geeft u bij % vrij van kosten 0% op.

 

Er kan een grondslag prijs worden opgegeven. Dit is de prijs die geld als de prijs / ex.

 

ExclamationSmall  Indien de prijs / ex wijzigt door een prijsverhoging aan het eind van het jaar, dient dit in het contract ook te worden gecorrigeerd. Hiervan wordt dus geen prijshistorie bijgehouden: de oude grondslag prijs in het contract wordt overschreven.

 

Er kan een kortings% worden ingevoerd. Deze wordt gebruikt bij de berekenwijze %vBE-Kort.

 

Daarnaast kunt u een minimum afrekenwaarde vaststellen. U kunt zo bijvoorbeeld aangeven dat met titels die zijn verkocht voor minder dan 3 euro apart moet worden omgegaan. U kunt er voor kiezen om titels die voor minder dan de minimum afrekenwaarde zijn verkocht apart weer te geven op uw sjabloon of te verwerken in een andere verkoopsoort, bijvoorbeeld ramsj of hoge korting.