Algemeen

Top  Vorige  Volgende

Het bovenste deel van het scherm toont enkele algemene gegevens over het royaltycontract.

 

U kunt de  gegevens die u bij het aanmaken van het contract heeft ingevuld (Contractcode, Omschrijving,Contracttype en Frequentie) wijzigen. Bij de contractcode kunt u gebruik maken van de knop naast het veld contractcode, om automatisch de eerstvolgende contractcode te genereren. Deze contractcode wordt gecreeerd op basis van de code van het laatste contract dat is aangemaakt. Zo kunt u zelf definiëren welke vorm u contractcode dient te hebben.
Met het veld sub kunt u aangeven dat een contract onderdeel uitmaakt van een groep aan elkaar gerelateerde contracten. U kunt zo twee contracten met dezelfde contractcode opgeven, maar deze een andere subcode geven. Zo krijgt u bijvoorbeeld contract 1A, 1B en 1C. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een link te leggen tussen Auteurcontract en Vertalerscontract.
U kunt de geldigheid van het contract instellen of aanpassen in de velden geldigheid van en t/m. De geldigheid van is verplicht omdat deze wordt gebruikt voor controleoverzichten en eventueel voor het al dan niet aansturen van afrekeningen.
U kunt aangeven bij welk project dit royaltycontract hoort. Dit is niet verplicht. Als u ervoor kiest om dit veld in te vullen, dan kunt u in het onderdeel Uitgaven per exploitatiegroep alleen uitgaven kiezen die binnen het geselecteerde project vallen.
U kunt notities opgeven in het veld notities

 

Rechts boven in het scherm ziet u de status van het contract.