Inleiding module webplanning

Top  Vorige  Volgende

Met de module webplanning kunnen medewerkers en andere betrokken partijen de planning van een bepaald project bijhouden. De gebruiker van webplanning wordt gevraagd om een inlognaam en op basis van deze inlognaam worden de voor deze gebruiker relevante planningonderdelen weergegeven. Een partij die boeken afwerkt en inbindt zal dus alleen die taken zien die op zijn werkzaamheden van betrekking zijn.

 

In dit deel van de handleiding zal worden beschreven hoe een gebruiker toegang krijgt tot webplanning en welke mogelijkheden webplanning biedt. Verder zal worden ingegaan op de manier waarop de templates van webbeheer kunnen worden gewijzigd en hoe nieuwe templates kunnen worden toegevoegd. Deze uitleg over het wijzigen en toevoegen van templates is bedoeld voor degene die het beheer van het pers aanvragen systeem doet.