Royalty

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene Instellingen royalty

en

PAC algemene instellingen royalty extra

 

Bij het onderdeel Royalty kunt u het volgende instellen:

 

In het veld Voorraad-bestandstype kan worden aangegeven op welke wijze de voorraad tbv de royalty moet worden vastgesteld. Dit kan op drie manieren:
CB V&I: Import van CB middels een V&I bestand. Geef de locatie van dit bestand op in het veld hierachter. Deze optie zal in de toekomst niet meer ondersteund worden door Verkaart Automatisering.
CB Digicom: Import van CB middels een Digicom bestand. Geef de locatie van dit bestand op in het veld hierachter.
Interne voorraadtabel: Door het gebruik van de omzetmodule en voorraadmodule kan de omzet en voorraad heel nauwkeurig worden bijgehouden voor de interne verslaglegging e.d. Deze zijn dus al gecontroleerd en kunnen dus heel goed als basis dienen voor de royaltyrondrekening. Dit is dan ook een extra nieuwe manier om de rondrekening op te bouwen. Dit kan worden ingesteld onder administratieve instellingen | Royalty en dan de onderdelen: 'Voorraad-bestandstype' en 'Verkopen-bestandstype'. Daarmee samenhangend en zeer belangrijk kunnen de mappings van verkoopsoorten, magazijnen, voorraadcorrectietypes e.d. worden ingesteld (en dienen te worden ingesteld) onder Stamgegevens | Royalty in de onderdelen 'Omzet-componentmapping', 'Voorraad-componentmapping' en 'Mutatietype-componentmapping'.

 

het type bestand dat wordt gebruikt voor het importeren van CB van de voorraadgegevens worden aangegeven.
In het veld Voorraad-bestandsnaam kan het bestand worden aangegeven waarin de voorraden staan opgeslagen.
In het veld Verkopen-bestandstype kan het type bestand dat wordt gebruikt voor het  importeren van de verkopengegevens worden aangegeven.
In het veld Verkopen-bestandsnaam kan het bestand worden aangegeven waarin de voorraden staan opgeslagen.
In het veld Handmatige mutaties bestandstype kunt u aangeven wat voor type bestand wordt gebruikt voor het importeren van handmatige mutaties.
In het veld Handmatige mutaties bestandsnaam kan het bestand worden aangegeven waarin de handmatige mutaties staan opgeslagen.

 

 

Onder de overige instellingen kunt u het volgende instellen:

 

In het veld CB transactie naar component conversietabel kunt u aangeven hoe gegevens van CB worden geimporteerd.
In het veld Afrekeningenmap kan de map worden aangegeven waarin afrekeningen worden geplaatst.
U kunt een standaard afrekeningensoort opgeven. Op het moment dat bij een relatie niet is ingesteld welke afrekeningsoort (sjabloon) moet worden gebruikt, dan zal automatisch deze afrekeningensoort worden gebruikt.
In het veld Naam op afrekening kunt u nu een medewerker invullen die bij de afrekening als ondertekenaar/referentie zal worden weergegeven, bijvoorbeeld op de begeleidende brief.
Er kan in de administratieve instellingen worden ingesteld welk infoveld voor NAWcode/crediteur/rechthebbende wordt gebruikt in de vensters. Voorheen was er een apart veld NAWcode/CodeRoyalty, maar nu kan ook worden ingesteld dat het Relatienr, de Leverancierscode 1 of de Leverancierscode 2 wordt gebruikt. Dit komt terug in contractbeheer en op lijsten.
Bij Voorschot-Betaalmomenten kunt u de activiteiten selecteren welke worden gebruikt als betaalmomenten om het betalingsmomentscenariobeheer mee te vullen.

 

 

Onder contractbeheer kunt u het volgende instellen:

 

Met ondergrens begindatums in contracten in dagen kunt u aangeven wat de vroegste begindatum in het verleden is die u kunt invoeren bij een contract. Als u nu bij een contract een datum invoert die onder deze datum ligt, krijgt u hiervan een melding.
Met ondergrens einddatums in contracten in dagen kunt u aangeven wat de vroegste einddatum in het verleden is die u kunt invoeren bij een contract. Als u nu bij een contract een datum invoert die onder deze datum ligt, krijgt u hiervan een melding.
Het is nu mogelijk om naast de categorie rechthebbende ook de categorie crediteur (of elke andere categorie) toe te passen als selectie van rechthebbenden. Op deze manier kan er een functiescheiding worden geregeld tussen financiële administratie en royalty administratie. Indien de relatie door de financiële administratie nog niet is ingesteld als crediteur, kan de royaltyadministratie deze relatie wel markeren als rechthebbende, maar niet selecteren in contracten. Dit kan invoerfouten/misbruik voorkomen.
In het veld Selecteerbare uitgaven in contract kan nu ook worden gezocht op alle uitgaven i.p.v. alleen de uitgaven die horen bij het geselecteerde project. Indien hier geen project geselecteerd is wordt ook gezocht op alle uitgaven.

 

 

Onder Afrekenen kunt u het volgende instellen:

 

U kunt er voor kiezen om niet alleen de definitieve contracten mee te nemen in de royaltyafrekening maar ook de voorlopige contracten. Dit wilt u bijvoorbeeld om de reservelast te kunnen bepalen. Door het vinkje achter deze instelling aan te zetten neemt u ook de voorlopige contracten mee. Zet u deze uit, dan worden alleen de definitieve contracten meegenomen.
In het royaltycontract worden zowel de begin- als einddatum van het contract ingevuld. Deze worden gebruikt voor de bepaling van de afrekeningen (naast de status voorlopig/definitief/vervallen). Als het afrekeningsmoment buiten de periode ligt wordt niet afgerekend. Hiervan kan nu worden afgeweken door het vakje van Ook afrekenen na verlopen contract einddatum aan vinken. Op deze manier kan de sturing van de afrekening alleen nog middels de status worden gedaan (voorlopig/definitief/vervallen), maar kunnen de datums dus niet meer voor controles worden gebruikt.
Royalties kunnen nu worden gegroepeerd middels een marge op verkoopprijs en afrekenprijs. In het verleden was het zo dat alle regels in het correctievenster individuele regels werden op de afrekening. Dit is aangepast zodat alle regels die min of meer dezelfde gemiddelde prijs hebben, worden afgedrukt als één regel. Met afrekenmarge in euro voor de verkoopprijs en afrekenmarge in euro voor de grondslag (afrekenprijs) kunt u de marge instellen die moet worden gebruikt. Het beste resultaat is niet vooraf te geven, dit hangt af van de fluctuaties in de prijzen (verkoopprijs én afrekenprijs - de afrekenprijs hangt af van het contract en kan dus verkoopprijs zijn, maar ook nettoprijs. in het laatste geval wisselt de prijs dus vaak, want het is afhankelijk van de korting - ).

 

ExclamationSmall  Let op dat het gemiddelde van een prijs nooit vooraf vaststaat. PAC werkt via een ´lopend gewogen gemiddelde´. Dat wil zeggen, als de eerste regelprijs € 9,50 (A) is (dan is het gemiddelde € 9,50) en de volgende regelprijs (B) is € 9,45 en deze valt bv binnen een ingestelde marge van 10 cent (€ 0,10), dan wordt het volgende lopende gewogen gemiddelde: Afzet van A * 9,50 + Afzet van B * 9,45 = Totaal AB / Gedeeld door Som van de afzet van A+B = Nieuw gewogen gemiddelde. BV: Afzet A is 1000 en afzet B is 200. Resultaat: (1000*9,50+200*9,45)/1200=9,49167 (afgerond). De volgende regel (Bv C) wordt vergeleken met dit laatste afgeronde, gewogen gemiddelde. Dit bovenstaande ten opzichte van wat een mens op het oog wellicht zou kunnen beoordelen, want die zegt bv op basis van alle regels die hij/zij ziet, dat 9,50 het basis bedrag is en dat alles wat daar 10 cent boven of onder zit bij elkaar moet worden geteld. In het rekenvoorbeeld kan dat bij een grotere hoeveelheid regels wellicht niet altijd het verwachte resultaat hebben (hierbij is de verwachting zoals geschetst anders dan het rekenkundig juiste voorbeeld). Het beoordelingsproces iedere keer handmatig laten uitvoeren is geen optie ivm het vele werk wat de medewerkers dan zouden hebben.

 

ExclamationSmallZowel de marge op verkoopprijs als op afrekenprijs zijn altijd actief. Dus als twee verkoopprijzen verschillend zijn, maar door korting bijvoorbeeld tot een ongeveer zelfde nettoprijs zouden leiden, dan kan het verschil in verkoopprijs wel leiden tot twee regels als ze meer dan de marge afwijken van elkaar. Deze situatie zal echter slechts in zeer incidentele gevallen plaatsvinden.

 

ExclamationSmallVerschillende percentages (door staffeltredes), verkoopsoorten (kanalen), berekenwijze (netto, bruto, vastbedrag, etc) leiden altijd tot verschillende regels ivm overzicht naar de rechthebbende.

 

Door middel van Wijze van def. afrekeningen voorlopig maken kunnen definitieve afrekeningen nu op verschillende manieren voorlopig worden gemaakt. Het kan normaal, zonder bevestiging. Helemaal niet door het te blokkeren. Of met een uitgebreide melding vooraf. Deze melding hangt af van de koppeling met de boekhouding. Als een koppeling is dan wordt uitgelegd dat de journaalposten opnieuw zullen worden aangemaakt (dubbel) na opnieuw definitief maken en dat de gebruiker zelf dient zorg te dragen voor de juiste afhandeling van de journaalposten in de boekhouding. Indien geen boekhoudkoppeling bestaat dan zal een eenvoudige bevestiging worden gevraagd.
Onder Verrekening Journaalpost-boekdatum methode kunt u nu de boekdatum van de verrekende royalties naar de boekhouding instellen op de eerste of de laatste dag van de royaltyperiode.

 

 

Onder Rondrekening (rechts naast Contractbeheer) kunt u het volgende instellen:

 

In het veld Controle component kunt u aangeven op welke royaltycomponenten u wilt controleren bij voor het overzicht controle checks < > 0 onder het procesbeheer.
Het is nu mogelijk om de Oplage te gebruiken (afleverbeheer onder drukbeheer) als grondslag voor de rondrekening van royalties. Als standaard wordt de volledig (gecontroleerde) voorraad van CB of intern magazijn gebruikt, maar daarin kan het voorkomen dat het optellen van de werkelijke inslag niet juist is en daardoor een onjuiste oplage wordt gerapporteerd aan de rechthebbende. Daarom is het mogelijk om in de adminstratieve instellingen van de Royalty een instelling Oplagecomponent (ipv inslag) in te vullen. Hierdoor wordt de gerealiseerde afleveringen van de drukker/binder opgehaald uit drukbeheer om in te vullen als correctiecomponent. Het kan zijn dat niet hetzelfde getal is als de inslag(en) uit de magazijnen. In dat geval ontstaat er een rondrekening verschil dat moet worden weggeboekt, er is dan waarschijnlijk ergens een voorraadcorrectie/verplaatsing met een hoog getal blijven staan dat
U kunt verplicht stellen dat de rondrekening in het voorraadcorrectiebeheer moeten kloppen. Alle checks moeten dan dus op 0 staan. Als u deze instelling aanvinkt kunt u het scherm voorraadcorrectiebeheer niet verlaten tenzij de rondrekening correct is.

 

 

Onder Import kunt u het volgende instellen:

 

Hier kan worden ingericht wat moet gebeuren als een korting gelijk of hoger is dan een ingesteld percentage. Dan kan namelijk de omzetregel naar een bijbehorend ongestelde component worden geplaatst. Door het leeg laten van de componenten kan de verkoopregel zelfs worden genegeerd. er kunnen maximaal twee percentages worden ingesteld. Bv één om 100% kortingsregels (die normaal gesproken present zijn) te negeren omdat ze bv al via een ander 'kanaal' binnen komen

en bv één met 70% om zo hoge kosting op een aparte component 'Hoge korting' te plaatsen en zodoende anders af te rekenen. U doet dit in de velden Korting vanaf (2x).

Met de instelling BV overnemen uit import ipv EV vorig jaar kunt u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de interne of CB voorraad wordt gepakt voor een initiele fase of om consistent te blijven met de logistieke modules. U kunt dan wel verschillen krijgen met EV vorig jaar, maar deze kunt u op de desbetreffende lijsten weergeven en deze verschillen corrigeren (met eventueel nodige commentaar).
Door gebruik te maken van een Extra import conversie kunt u zorgen voor meer geautomatiseerde verwerking van speciale gevallen. Er is nu extra voorraadbeweging mogelijk obv resultaten in de magazijnen (met name UG). Daardoor kan bv FRL van CB naar Boekhandel/regulier UG en Club UG tevens naar Inslag UG worden gestuurd zodat de rondrekening direct kloppend gemaakt kan worden. Let op: deze actie wordt niet tijdens de import uitgevoerd, maar na de import waardoor de geimporteerde broncomponenten worden geevalueerd en worden verdubbeld naar de doelcomponent(en).

 

Onder Afrekeningen afdrukken kunt u de volgende instellingen uitvoeren

 

Met de knop Printerinfo inlezen wordt de actuele printerinformatie van op uw pc geinstalleerde printers ingelezen.
U kunt de printer instellen als u op een specifieke printer anders dan de standaard ingestelde printer wilt afdrukken. Let op dat de printernaam op elke werkplek die de afrekening afdrukt hetzelfde moet zijn.
In de Lade voor eerste pagina kunt u de lade instellen waarop de eerste pagina van de afrekening zal worden afgedrukt (zorg ervoor dat dit de voorbrief is)
In de Lade voor volgende pagina's kunt u de overige pagina's van de afrekening worden afgedrukt.