Begrotingstitels koppelen en importeren

Top  Vorige  Volgende

Het onderdeel begrotingstitels vormt een lijst met titels die los staat van PAC Projectbeheer. De reden hiervoor is dat ten tijde van de begroting van heel veel titels de details nog onbekend zullen zijn. Hiermee wil je natuurlijk niet het PAC Projectbeheer vervuilen.

 

Het is echter wel zo dat veel van de titels die in het PAC Projectbeheer staan, wel gebruikt kunnen worden in de begroting. De lopend fonds titels staan sowieso al in PAC, en mogelijk staan ook al een aantal aanbiedingstitels voor het begrotingsjaar al ingevoerd.

 

Daarom is er in PAC Begroting titelbeheer de mogelijkheid om titels die in PAC Begroting staan de importeren. Of (en dit zal zeker in RF1, 2 en 3 nodig zijn) om titels in PAC Projectbeheer te koppelen aan begrotingstitels en zo de gegevens van een begrotingstitel bij te werken.

 

Als je in Begroting titelbeheer klikt op de knop  Begrotingstitels koppelen aan projectbeheer dan opent zich het volgende scherm:

 

PAC Begroting titelbeheer koppelen

 

In dit scherm zie je 2 zijdes. Aan de linkerzijde staan al de begrotingstitels die nog niet gekoppeld zijn aan een titel in het PAC projectbeheer. Aan de rechterzijde staan alle titels in het PAC Projectbeheer die nog niet gekoppeld zijn aan een begrotingstitel én die voldoen aan de bovengenoemde filterwaarden (verschijnt van...t/m... en met voorraad vanaf).

 

Voor de eerste begroting van een bepaald begrotingsjaar zal je nu nieuwe titels ingevoerd in PAC Projectbeheer willen importeren in PAC Begrotingsbeheer. Dit Doe je door gebruik te maken van de knop PAC Begroting titelbeheer importeren knop. je selecteert een titel en drukt vervolgens op deze knop. De titel wordt nu opgenomen in het begroting titelbeheer. De titel verdwijnt nu uit de rechterhelft van het scherm. je vindt de titel terug als je dit venster sluit, in het titelbegrotingbeheer.

 

Vervolgens zal je in PAC zelf begrotingstitels hebben toegevoegd, voor titels die gaan verschijnen bij een bepaalde uitgever of van een bepaalde auteur, maar waarvan nu nog niet zoveel bekend is. In een later stadium zal er meer over deze titel bekend worden en wordt deze titel ingevoerd in PAC Projectebeheer. Vervolgens Als je vervolgens een RF1 gaat maken, dan wil je deze ingevoerde titel in PAC en de begrotingstitel die je eerst handmatig had aangemaakt aan elkaar koppelen. Dit doe je met de knop PAC Begroting titelbeheer koppelen knop. je selecteert nu aan de linkerzijde de betreffende begrotingstitel en aan de rechterzijde de bijbehorende titel uit PAC. Vervolgens druk je op de knop. De titels worden nu gekoppeld en de begrotingstitel wordt bijgewerkt met de gegevens uit de titel uit het projectbeheer. Beide titels verdwijnen nu uit het bovenstaande overzicht.

 

ExclamationSmall Er bestaat nog een derde knop: PAC Begroting titelbeheer importeren eenmalig knop. Deze knop kan echter slechts eenmalig worden gebruikt en dient ervoor om bij de initiale in gebruik name van PAC  begroting de grote lijst met titels uit het lopend fonds in één keer te importeren. nadat deze knop eenmaal is gebruikt verdwijnt deze.