Begrotingstitels aanmaken en bewerken

Top  Vorige  Volgende

In het scherm begroting titelbeheer kun je begrotingstitels bijwerken en nieuwe begrotingstitels toevoegen.

 

PAC Begroting titelbeheer

 

De volgende gegevens kun je bijwerken:

 

Fonds: deze wijzig je door te klikken op het zoekpictogram rechts van de fondscode en in het zoekscherm een ander fonds te selecteren.
Het ISBN
De titel
Auteur
verschijningsdatum
Verkoopprijs
Kostprijs
BTW

 

De laatste kolom toont of de titel is gekoppeld aan een titel in PAC Projectbeheer of dat dit enkel een begrotingstitel is.

 

ExclamationSmall Het heeft alleen zin om gegevens te wijzigen van begrotingstitels die niet gekoppeld zijn aan een titel in PAC Projectbeheer. Door het bewerken van een titel in het begrotingsbeheer wordt deze in PAC Projectbeheer NIET gewijzigd.