Een relatie of een relatieverband?

Top  Vorige  Volgende

In PAC wordt een onderscheid gemaakt tussen een op zichzelf staande relatie en een relatie die een verband heeft met een andere relatie. Het is belangrijk om goed te beseffen met wat voor relatie u van doen heeft, want dit vereist verschillende manieren van invullen in PAC.

 

Voorbeeld van een op zichzelf staande relatie: Auteur A. Janssen is een op zichzelf staande relatie. De auteur wordt direct benadert en heeft maximaal één bezoek-, één post-, één factuur- en één afleveradres.

 

Voorbeeld van een relatie met relatieverband: een Recencent P. Pietersen is contactpersoon voor De Volkskrant. Eigenlijk hebben we het hier dus over 2 relaties (P. Pietersen en De Volkskrant) en een verband tussen die twee. Op alle drie deze niveaus (hoofdrelatie, subrelatie en relatieverband) kunt u in PAC adresgegevens en gegevens over de indeling (categorieën) kwijt. Hierdoor bent u in staat om heel ingewikkelde relatieverbanden goed weer te geven.

 

Een makkelijke manier om te achterhalen of de relatie die u wilt invoeren een op zichzelfstaande relatie is of een relatie met een relatieverband is om 'te denken in etiketten'. Als een op zichzelf staande relatie aanschrijft, dan wilt u een etiket zien in de vorm:

 

A. Janssen

Plantagelaan 32

1000 AA Amsterdam

 

Maar selecteert u een relatie met een relatieverband, dan krijgt u een etiket in de vorm:

 

De Volkskrant

T.a.v. Piet Pietersen

Wibautstraat 146

1018 AK Amsterdam