Kostensoorten

Top  Vorige  Volgende

De calculaties kunt u als voorcalculatie exporteren naar een financiële administratie (FA). Daartoe dient u wel eerst kostensoorten aan te leggen zoals die ook voorkomen in de FA. Deze kunt u dan vervolgens koppelen aan meerdere kostencomponenten. U kunt alle kostensoorten van het grootboek definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Kostensoorten:

 

PAC Stam Kostensoorten

 

LijstPijlVul de identificerende Code in van de kostensoort in de FA. Dit kan numeriek en alfanumeriek zijn.
LijstPijlVul de Omschrijving van de kostensoort in om binnen PAC naar te verwijzen. Dit veld wordt niet geëxporteerd naar de FA, dat is overbodig.
LijstPijlMet het aankruisvakje Tonen zorgt u dat de kostensoort op het OHW (onderhanden werk) overzicht verschijnt.
LijstPijlVink het vakje Exporteren aan om de geboekte kosten op de kostensoort te exporteren naar de FA.
LijstPijlKies met F5 een Basiscomponent uit de toegewezen componenten waarop het onderhanden werk teruggekoppeld wordt uit de FA naar PAC. Dit kan uiteraard niet logisch worden toegedeeld aan de diverse componenten die bij de kostensoort  zijn gedefinieerd. Daarom de keuze uit één van de componenten als basiscomponent.

 

ExclamationSmall In het verleden werd kostensoort ook wel grootboekrekening genoemd, maar dit is feitelijk niet juist omdat naast kostensoort uiteraard ook nog een apart grootboekrekening wordt toegepast. De grootboekrekening is hier niet van toepassing.