Alle ONIX en XML inrichtingselementen op een rijtje

Top  Vorige  Volgende

Bij de ONIX ontvangers onder Communicatie | ONIX | ONIX Ontvangers kunt u de volgende tabbladen en velden per ontvanger invullen:

 

1.Tabblad Selectie

In dit tabblad wordt geregeld welke gegevens worden verzonden.

PAC ONIX Ontvangers tabblad Selectie

Selectie van titels

Dit onderdeel bepaalt welke titels/drukken worden geselecteerd in de export. Dit zijn de selectiemogelijkheden:

Drukfilter : Het drukfilter bepaalt welke drukken worden geselecteerd. De nieuwste druk bij een uitgave OF de nieuwste druk die gefiatteerd is en nog niet is verschenen
Vanaf fiatstap: Als hierboven gekozen is voor Nieuwste, gefiatteerde en niet verschenen druk, dan kan hier de fiatstap worden ingevuld waarop het moet reageren als fiat. Drukken onder deze stap worden dus niet geselecteerd.
Aanbiedingen: Hier vult u de aanbiedingen waarvan de titels moeten worden geselecteerd voor (mogelijke) export via ONIX. Mogelijke, omdat pas bij export de definitieve selectie wordt bepaald adhv de mutaties of alles.

 

Selectie op inhoud

Dit onderdeel bepaalt niet welke titels/drukken worden geselecteerd maar welke inhoud wordt geexporteerd bij de geselecteerde titels. Elke exportdefinitie (CB, CvdM, etc) heeft vooraf een bepaalde inhoud, dus niet op alle genoemde onderdelen wordt een selectie gedaan, dat is zinloos als het toch niet wordt geexporteerd.

Mediafile types : Alleen de geselecteerde mediabestanden worden meegenomen in de export
Othertext types : Alleen de geselecteerde tekst(bestand)en worden meegenomen in de export
Kenmerken: Alleen de geselecteerde kenmerken worden meegenomen in de export (geldt alleen voor XML)
Calc. componenten: Alleen de geselecteerde calculatiecomponenten worden meegenomen in de export (geldt alleen voor XML)
Activiteiten: Alleen de geselecteerde activiteiten worden meegenomen in de export (geldt alleen voor XML)

 

2.Tabblad Controles

In dit tabblad staan de beperkende voorwaarden waaronder een titel/druk als selectie mag worden meegenomen.

PAC ONIX Ontvangers tabblad Controles

Deze inhoud dient bij de titel aanwezig te zijn voordat kan worden verzonden

Tijdens de export wordt gecontroleerd of aan de ingestelde voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan wordt dit op een foutlijst weergegeven in het venster.

ISBN : Indien aangevinkt: Het ISBN dient aanwezig te zijn. Dit is ook vrij elementair omdat dit in de meeste gevallen het sleutelveld is, in ieder geval bij ONIX. In sommige XML gevallen kan worden volstaan met drukid of uitgaveid.
Verkoopprijs: Indien aangevinkt: De verkoopprijs dient aanwezig te zijn. Dit is in de meeste gevallen ook noodzakelijk, maar niet altijd.
Mediafile types : Ingevulde mediabestanden dienen aanwezig te zijn (ook als reëel bestand)
Othertext types : Ingevulde tekstbestanden dienen aanwezig te zijn (ook als reëel bestand) en teksten zelf ook als dat van toepassing is.
Calc. componenten: Ingevulde calculatiecomponenten dienen aanwezig te zijn,
Activiteiten: Ingevulde activiteiten dienen aanwezig te zijn.

 

3.Tabblad Afzender

In dit tabblad worden de gegevens van de uitgeverij vermeldt zodat deze in een ONIX export worden genoemd ter referentie aan de ontvangende partij.

PAC ONIX Ontvangers tabblad Afzender

De volgende velden zijn van toepassing bij een ONIX export:

Afzendertypecode : Zie de ONIX handleiding voor details. Laat de ingevulde waarde staan.
Afzendertype oms.: Zie de ONIX handleiding voor details.
AfzenderID : Zie de ONIX handleiding voor details.
Afzendernaam : De naam van uw uitgeverij
Afzendercontactp. : De naam van de contactpersoon bij uw uitgeverij voor inhoudelijke vragen
Afzendercontact email: Het emailadres van de contactpersoon bij uw uitgeverij voor inhoudelijke vragen

 

4.Tabblad Ontvanger

In dit tabblad worden de gegevens van de ontvangende partij vermeldt zodat deze in een ONIX export worden genoemd ter controle bij de ontvangende partij (gaat het naar de goede ontvanger).

PAC ONIX Ontvangers tabblad Ontvanger

De volgende velden zijn van toepassing bij een ONIX export:

Ontvangertypecode : Zie de ONIX handleiding voor details. Laat de ingevulde waarde staan.
Ontvanger oms.: Zie de ONIX handleiding voor details.
OntvangerID : Zie de ONIX handleiding voor details.
Ontvangernaam : De naam van de ontvangende partij
Ontvangercontactp. : De naam van de contactpersoon bij de ontvangende voor inhoudelijke vragen
E-Order Relatie : Hiermee wordt de relatie vastgelegd die electronische orders kan ontvangen. Op dit moment is dat alleen Bercker met een fase 1 ordertype.

 

5.Tabblad Basis bestand

In dit tabblad kunt u de gegevens vastleggen over het basisbestand (het primaire bestand waar het om gaat).

PAC ONIX Ontvangers tabblad Basisbestand

De volgende velden zijn van toepassing bij een export:

Uitvoermap : In de genoemde map wordt het basisbestand aangemaakt.
Voorvoegsel: Het basisbestand wordt voorafgegaan door het ingevulde voorvoegsel. Dit is handig ter referentie.
Extensie : Het basisbestand krijgt de ingevulde extensie. ONIX bestanden hebben vaak de extensie ONX, en XML bestanden de extensie XML.
NodeID : Het unieke ID van toegepaste exportdefinitie
Create root : Het XML bestand kan een rootnode krijgen. Laat de ingevulde waarde staan.
Tag : De tagnaam van de rootnode indien van toepassing. Laat de ingevulde waarde staan.
Create header : Het XML bestand kan een header krijgen. Laat de ingevulde waarde staan.
Date notation : Datums in het XML kunnen op twee manieren worden gecodeerd. Laat de ingevulde waarde staan.
Encoding : De tekst in het XML bestand kan op verschillende manieren worden gecodeerd. Laat de ingevulde waarde staan.

 

6.Tabblad Aanvullend bestand

In dit tabblad kunt u de gegevens vastleggen over een eventueel aanvullend bestand (het secundaire bestand waar het om gaat).

PAC ONIX Ontvangers tabblad Aanvullend bestand

De volgende velden zijn van toepassing bij een export:

Aanvullend prefix (voorvoegsel): Het aanvullend bestand wordt voorafgegaan door het ingevulde voorvoegsel. Dit is handig ter referentie.
Aanvullend extensie : Het aanvullend bestand krijgt de ingevulde extensie. ONIX bestanden hebben vaak de extensie ONX, en XML bestanden de extensie XML.
NodeID : Het unieke ID van toegepaste exportdefinitie. Als 0 dan wordt geen aanvullend bestand aangemaakt.
Create root : Het XML bestand kan een rootnode krijgen. Laat de ingevulde waarde staan.
Tag : De tagnaam van de rootnode indien van toepassing. Laat de ingevulde waarde staan.
Create header : Het XML bestand kan een header krijgen. Laat de ingevulde waarde staan.
Date notation : Datums in het XML kunnen op twee manieren worden gecodeerd. Laat de ingevulde waarde staan.
Encoding : De tekst in het XML bestand kan op verschillende manieren worden gecodeerd. Laat de ingevulde waarde staan.

 

7.Tabblad Verzend instellingen

In dit tabblad kunt u de gegevens vastleggen die nodig zijn om de diverse bestanden te versturen naar de ontvangende partij.

PAC ONIX Ontvangers tabblad Verzendinstellingen

De volgende velden zijn van toepassing bij een export:

Verzendtype : Hier vult u de communicatiemethode in. Kies uit de volgende mogelijkheden:
a.FTP - De communicatie wordt met actieve verzending (active transfer) tot stand gebracht. Bij dit communicatietype zal de FTP server een connectie terug leggen naar de client (eigen pc) om statusgegevens uit te wisselen. Dit wordt vaak door interne / externe firewalls worden tegengehouden. Kies dan FTP Passive.
b.FTP Passive - De communicatie wordt met passieve verzending (passive transfer) tot stand gebracht. Bij dit communicatietype zal alle communicatie worden geinitieerd uit de client (eigen pc) naar de FTP server. Als dit niet werkt dan is de firewall te strikt ingesteld. Laat netwerkverkeer met een bepaalde poort (vaak 21 en boven de 1024) naar buiten toe.
c.Alleen aanmaken - Het XML bestand (of bestanden) worden alleen aangemaakt. Als geen directe FTP communicatie mogelijk is dan kunt u het bestand bijvoorbeeld handmatig uploaden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op bestandsverzending naar het CvdM. De naam van het aangemaakte bestand wordt in het klembord geplaatst zodat het zeer snel in een uploadpagina is in te vullen met Ctrl-V.
FTP server : De servernaam waar de bestanden naar toe moeten worden gestuurd en waarop zal worden ingelogd.
FTP map : De externe map op de FTP server waar de bestanden in moeten worden geplaatst.
FTP gebruikersnaam : De gebruikersnaam waarmee op de FTP server moet worden ingelogd.
FTP wachtwoord : Het wachtwoord waarmee op de FTP server moet worden ingelogd.

 

8.Tabblad Overig

In dit tabblad kunt u enkele overige gegevens vastleggen/controleren die nodig zijn om de diverse bestanden te versturen naar de ontvangende partij.

PAC ONIX Ontvangers tabblad Overig

De volgende velden zijn van toepassing bij een export:

Formaat : Hier staat ingevuld wat het formaat is dat wordt verstuurd tbv interne PAC verwerking
Laatste logID : De projecten/drukken die zijn gewijzigd worden geselecteerd op basis van de laatste communicatie/verzameling. Hiervan wordt het ID bewaard om de volgende keer alles na dit logID te kunnen verzamelen.
Volgorde : Met dit nummer wordt de volgorde van de ontvangers in het ONIX Verzendscherm geregeld.