Werken met ONIX en XML

Top  Vorige  Volgende

Om met PAC ONIX te werken gaat u eerst naar het tabblad Communicatie en vervolgens drukt u op de knop ONIX Bibliogr. titels naar CB. Er opent zich dan het volgende scherm.

 

PAC Onix

 

In het blokje verzenden naar kunt u een keuze maken uit de ONIX Ontvanger waarnaartoe u gegevens wilt gaan verzenden. Als u een ontvanger selecteert wordt gekeken naar de bijbehorende selectiecriteria, opgegeven onder Communicatie - ONIX Ontvangers.

 

Als u op de knop verzamelen drukt verzameld PAC voor u alle ISBN's die naar de ontvanger kunnen worden verzonden. PAC bepaald welke dit zijn op basis van de volgende criteria:

 

1. De titel zit in een actieve aanbieding. Welke aanbiedingen de geselecteerde aanbiedingen zijn kunt u selecteren onder Communicatie - ONIX Ontvangers.

2. De titel is gewijzigd sinds de laatste maal dat er gegevens verzonden zijn.

3. De titel bevat de benodigde gegevens (heeft een ISBN, verkoopprijs, verschijningsdatum in de toekomst).

 

Als een titel aan deze drie zaken voldoet zal deze worden opgenomen in de lijst nadat er op de knop verzamelen is gedrukt.

 

ExclamationSmallBij een nieuwe aanbiedingsronde heeft u nieuwe aanbiedingslijsten aangemaakt. Als u deze wilt meenemen bij het verzenden met ONIX dient u deze toe te voegen aan de geselecteerde aanbiedingen. Het is belangrijk dat u dit doet VOOR u uw titels aan de aanbiedingslijst gaat toekennen. Titels worden pas beoordeeld op het moment dat ze als actieve aanbieding staan opgegeven. Het toevoegen van een titel aan een aanbiedingslijst wordt ook als wijziging beschouwd. Als u uw aanbieding eerst opgeeft als actieve aanbieding en daarna uw titels aan deze aanbieding gaat toevoegen, zorgt u ervoor dat de titels worden opgenomen in de lijst voor het verzenden naar het CB.

 

Als u uw titels heeft verzameld ziet u over elke titel een aantal gegevens staan: fonds, titel, ISBN, Auteur en verkoopprijs. Met kleuren wordt aangegeven wat de status is van de regels (te fiatteren = blauw, incompleet = wit en naar Ontvanger = groen). Als u ook de overige gegevens van de titel wilt bekijken selecteert u de betreffende titel en klikt u vervolgens op de knop project openen. Nu opent zich het projectscherm van PAC.

 

U kunt nu per titel aangeven of u deze titel wil verzenden of niet door de status te wijzigen. Met de knop alles fiatteren kunt u van alle titel in één keer aangeven dat u deze allemaal wilt verzenden.

 

Met de knop uitgave uit lijst verwijderen kunt u een uitgave die gereed staat om te verzenden verwijderen uit de lijst. De titel komt dan als u opnieuw verzameld niet langer voor. De titel komt wel weer voor als u kiest voor alle aanbiedingstitels opnemen.

 

Met de knop alles uit lijst verwijderen kunt u de hele lijst van overgebleven uitgaves (na het verzenden van de overige uitgaves) in één keer verwijderen.
Als uw gegevens correct zijn en u heeft aangegeven welke titels u wilt versturen naar het CB, dan kunt u klikken op de knop Titels verzenden. PAC ONIX zal nu alle titels met status Naar Ontvanger die hij kan versturen verzenden. Als een bepaalde titels niet kan worden verzonden (bijv. doordat het ISBN of de Verkoopprijs ontbreekt) dan zal deze titel niet worden verzonden er wordt er in het veld bericht aangegeven waarom de verzending niet geslaagd is. Titels die wel zijn verzonden verdwijnen uit de lijst.