Relatie

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene Instellingen Relatie

 

Bij het onderdeel Relatie kunt u het volgende instellen:

 

In het relatie zoekscherm kan een extra zoekcode worden toegevoegd. Hierbij kan worden gekozen uit: Geen (geen extra zoekkolom), Leveranciersnr 1, Leveranciersnr 2, Klantnr 1 en Klant nr 2. De namen van deze velden zijn de standaard systeemnamen, maar worden mogelijk in uw administratie anders genomed. In deze velden kunnen zich bijv debiteuren / crediteuren nummers bevinden.
Bij het adres kunt u een locatie, afdeling en kamernummer invoeren. Deze drie gegevens kunnen van elkaar worden gescheiden door een scheidingsteken. Dit scheidingstkeen kunt op opgeven bij Adres scheidingsteken.
Als u een relatieverband aanleft tussen twee relaties, dan moet u een aantal keuzes maken: welke soort relatieverband betreft het? neemt u de adresgegevens over van de hoofd of de subrelatie? Als u op deze vraag vrijwel altijd hetzelfde antwoord geeft, kunt u dit bij Standaard adreskoppeling bij leggen verband en Standaard relatieverbandttype instellen. PAC vult dit nu als default voor u in.
In projectbeheer kunt u aangeven dat een titel vertaald is. Als de titel vertaald is is er een oorspronkelijke uitgever/agent die de titel in eerste instantie  heeft uitgegeven. Om deze te kunnen selecteren moet u twee dingen doen:
1.Eerst moet een relatierol worden aangemaakt voor de bewuste categorie op projectniveau. Er zijn al twee categorieen die in aanmerking kunnen komen (agent en uitgeverij), maar u kunt ook een nieuwe categorie aanmaken.
2.Vervolgens gaat u naar algemene instellingen - relatie. U kunt daar bij categorie bij originele uitgever bij project kiezen uit een lijst met categorieen.
Plaatsnamen in hoofdletters zorgt ervoor dat de plaatsnamen in het adres van een relatie altijd in hoofdletters worden weergegeven.
Bij Controle bij verwijderen relatie kunt u instellen of de relatie zonder melding kunt verwijderen als deze relatie is gekoppeld aan een relatieverband. U kunt hierbij kiezen om geen controle te doen(dus geen melding), een melding te geven dat de relatie is gekoppeld aan een andere relatie met de vraag of de gebruiker de relatie echt wilt verwijderen. Of u kunt aangeven dat een relatie met een verband niet kan worden verwijderd.
Een ISBN Range is te koppelen aan een fonds, aan een verschijningsvorm en als algemene ISBN-range in te stellen. Met de instelling ISBN range toepassen op volgorde bepaalt u in welke volgorde wordt gekeken naar de ingestelde ISBN's. U kunt hierbij kiezen uit Fonds, dan Verschijningsvorm, dan algemeen of Verschijningsvorm, dan fonds, dan algemeen.