Calculatie

Top  Vorige  Volgende

PAC Algemene Instellingen Calculatie

 

Bij het onderdeel Calculatie kunt u het volgende instellen:

 

Met het aankruisvakje TAB rechten maakt u het mogelijk om de (zelf-) gedefinieerde tabbladen van de calculatiekosten (on)zichtbaar te maken voor verschillende groepen gebruikers door middel van het toewijzen van rechten aan rollen in het tabblad Calculatie tabbladen van het venster Rollenbeheer.
Met behulp van het aankruisvakje Verkopen direct wijzigbaar zorgt u ervoor dat gebruikers de aantallen of bedragen al dan niet zelf direct kunnen invoeren. Als dit vakje uitstaat dienen de gebruikers de aantallen of bedragen in te vullen in het tabblad Afzet-periode verdeling van het venster Calculatie.
Indien u het aankruisvakje Verkopen sommeren tot oplage aanvinkt dan worden de ingevoerde verkoopaantallen, zowel in tabblad Omzet als Afzet-periode verdeling van de calculatie, en een eventueel aantal presenten opgeteld en ingevuld als hoofdoplage. Deze instelling zorgt voor een volledige doorrekening van de calculatie en vertraagt deze dan ook. Indien deze instelling is aangevinkt dan wordt de gebruikersinstelling Auto. restvoorraad naar verk.srt. genegeerd.
Als u het aankruisvakje Calculatie direct bewaren na bijwerken component aanvinkt, wordt de calculatie direct opgeslagen en worden de overige velden direct bijgewerkt. Anders gebeurd dit pas bij het sluiten van de calculatie.
Het veld Component: Illustraties wordt gebruikt voor overzichten waarin het aantal illustraties moet worden vermeld.
Er kan voor gekozen worden om een rapportage met opmaak te genereren of één zonder opmaak door de functie Afdruk componenten met opmaak op rapport. Als het genereren van rapportages traag verloopt kunt u er zo voor kiezen om geen opmaak weer te geven, waardoor het genereren sneller zal verlopen.
In stamgegevens - verkoopsoorten (kopje verkoop) kunt u bij een verkoopsoort aangeven dat u hierbij niet de aantallen verkochte items wil opgeven,  maar een bruto bedrag wil opgeven. Deze optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij inkomsten uit reclame. In het veld Opmaak van 'bruto-invoer' verkoopsoorten kunt u aangeven welke opmaak u wilt geven aan dit veld: wilt u bijvoorbeeld werken met cijfers achter de komma of niet.
Als u Verschijningsvormen synchroniseren aanvinkt kan het niet voorkomen dan de verschijningsvorm in de uitgave en die in de calculatie verschillend zijn. Deze worden dan gesynchroniseerd. Als u deze optie afvinkt gebeurd dit niet.
Met kostprijs berekeningstype kunt u de wijze waarop de kostprijs wordt berekend aanpassen. U kunt hierbij kiezen om de kostprijs te berekenen op basis van de directe kosten gedeeld door de oplage. Of door de directe kosten gedeeld door de oplage - presenten, zodat de presenten automatisch worden 'terugverdiend' over het verkoopbare deel van de oplage. Let op: hiermee worden bestaande calculaties niet gewijzigd.
U kunt de Verkoopprijs controle/bijwerk methode instellen op drie manieren:
i)Geen controle
ii)Controle op prijzenhistorie en verschil melden (mits prijs > 0). Als er verkoopprijs in de calculatie wordt ingevoerd die afwijkt van de prijs in de prijzenhistorie (op basis van de verschijningsdatum), dan wordt dit visueel weergegeven.
iii)Overnemen actuele prijs uit prijzenhistorie (mits prijs > 0). De verkoopprijs in de calculatie wordt vanuit de prijzenhistorie overgenomen op basis van de verschijningsdatum. Opmerking: ondanks deze instelling kan toch handmatig de verkoopprijs in de calculatie worden ingevuld! In dat geval wordt namelijk de actuele calculatieprijs overgenomen naar de verkoopprijzenhistorie (met inachtname van de actuele fiatstap en de instelling 'Verkoopprijs bijwerken vanaf stap')

 

Let op dat het bijwerken van deze prijs natuurlijk alleen plaatsvindt vanuit het calculatievenster en niet wordt geinitieerd/geactiveerd vanuit andere onderdelen in PAC (ivm fiatteringen en verantwoordelijkheden).