Korte beschrijving van PAC

Top  Vorige  Volgende

PAC vindt zijn oorsprong in het BPS (Budget en Prognose Systeem) van J.M. Meulenhoff en ideeën van diverse personen betrokken bij de ontwerpfase van PAC. De benaming PAC is ontstaan door de eerste letters van de eerste modules waaruit het is opgebouwd: Planning, Autorisatie en Calculatie. Inmiddels zijn vele modules toegevoegd, maar hebben we besloten om de naam te houden zoals het is.

 

In PAC worden projecten (titels, uitgaven, drukken), planningen, calculaties en fysieke kenmerken vastgelegd. Veel personen en organisaties kunnen te maken krijgen met een project. Deze kunnen allen worden beheerd middels het centrale relatiesysteem en worden toegewezen aan diverse werkzaamheden en hoedanigheden binnen het project. Pers- en presentexemplaren kunnen worden beheerd middels het perssysteem. U kunt (aanbieding)lijsten éénmalig vastleggen en vele malen genereren ten behoeve van diverse lijsten en online publicatie op internet. Ook bent u in staat eigen overzichten in PAC te zetten gebaseerd op samenvoegingen met Word en Excel, zoals druk- of bindopdrachten, planningsoverzichten en mailingen. Boekhandelsorders kunnen eenvoudig worden ingevoerd op beurzen of door de binnendienst en centraal worden verzameld voordat het elektronisch naar o.m. Centraal Boekhuis of Libridis wordt verzonden. Automatische tellingen per klantgroep kunnen worden gegenereerd op basis van behaalde orders (in nota) en deze kunt u vergelijken met gestelde targets en u kunt daarmee ook het risico verlagen van de oplagebepaling.

 

Met behulp van de logistieke modules kunnen fakturen van orders worden gemaakt, voorraad intern of PM bijgehouden (inclusief CB integratie), kostprijzen van de voorraad en omzet vastgelegd, omzetrapportages per magazijn en integraal en alle andere mogelijke invalshoeken worden gemaakt. De financiële afwikkeling verloopt via integratie met een (extern) boekhoudsysteem.

 

Integratie met de website(s), CB, CvdM, drukkerijen gebeurt middels (semi) geautomatiseerde processen waarbij (in overleg) kan worden aangegeven welke gegevens moeten worden doorgestuurd, tot en met versturen van (delen van) hoofdstukken van pagina's, recensieteksten, auteursfoto's en omslagen. Een koppeling met Outlook zorgt ervoor dat documenten, omslagen, foto's eenvoudig kunnen worden gemaild. Tevens kunnen taken en afspraken worden gemaakt.

 

De geboden functionaliteit binnen PAC kan door een applicatiebeheerder middels rollen worden toegewezen aan medewerkers van de uitgeverij. Tevens kunnen gebruikers de look and feel van PAC aanpassen aan hun eigen wensen en eisen middels vele instelbare gebruikersinstellingen.

 

PAC maakt het mogelijk om de gehele levenscyclus van concept, manuscript, voorbereiding, productie, verkoop en vernietiging te beheersen.