Conventies in deze handleiding

Top  Vorige  Volgende

In deze handleiding worden de volgende conventies gehanteerd.

 

Instructies

 

Aanwijzingen die de gebruiker letterlijk moet opvolgen, worden voorafgegaan door een blauw driehoekje. Ook een opvolgende gewijzigde status wordt hiermee weergegeven, bijvoorbeeld:

LijstPijlZet de computer aan.
LijstPijlDe computer staat aan.

 

Schermonderdelen

 

Onderdelen op het scherm waarmee een actie kan worden uitgevoerd, zoals knoppen en invulvelden, worden vet genoteerd, bijvoorbeeld:

LijstPijlKlik op Projectbeheer.

De namen van vensters en tabbladen worden vet en blauw genoteerd, bijvoorbeeld:

LijstPijlHet venster Zoeken Project wordt geopend.

 

Toetsnamen

 

Namen van toetsen worden in hoofdletters genoteerd. De toetsen Alt, Shift en Ctrl beginnen alleen met een hoofdletter. Een gelijktijdige combinatie van toetsen wordt gescheiden door het plus (+) symbool, bijvoorbeeld:

LijstPijlDruk op ENTER.

 of:

LijstPijlU kunt het venster ook sluiten met Alt + S.

 

Getypte invoer

 

Door de gebruiker in te voeren of reeds ingevulde tekst is scheef gedrukt, bijvoorbeeld:

LijstPijlTyp de naam van de organisatie, bijvoorbeeld Vertaalbureau Losman.

 of:

LijstPijlVoer bij Code de eerste tekens in, bijvoorbeeld 20.

 

Verwijzingen naar andere vensters of menu opties

 

In de handleiding wordt regelmatig verwezen naar andere schermen binnen PAC. De instructie om op zo'n locatie te komen wordt weergegeven door middel van de venster-, veld-, tab- of knopnamen gescheiden door het teken '|'

LijstPijlStel het initiële tabblad van uitgavebeheer in onder Hoofdmenu | Gebruikersinstellingen | Profiel openen | Uitgavebeheer | Initieel TAB voorkeur

 

Voorbeelden, waarschuwingen, tips & trucs, achtergrondinformatie, koppeling met andere module, beleidsscenario's, batchrun en power-functies

 

oVoorbeelden worden voorafgegaan door de afbeelding voorbeeldSmall en worden als volgt ingesprongen:

 

voorbeeldSmall Als u op Projectbeheer klikt, wordt het venster Zoeken Project geopend.

 

 

oOp vergelijkbare wijze worden waarschuwingen aangegeven. Deze worden voorafgegaan door de afbeelding ExclamationSmall en worden ingesprongen:

 

ExclamationSmallU kunt een maximale verschijningsdatum invoeren. Dit is echter geen harde deadline, maar u wordt visueel geattendeerd op een gevaar.

 

 

oTips en trucs voor extra mogelijkheden of om bepaalde handelingen op een efficiënte wijze uit te voeren worden vooraf gegaan door de afbeelding Tips en worden ingesprongen:

 

Tips U kunt een standaard categorie instellen voor het zoeken naar relaties.

 

 

oSoms wordt achtergrondinformatie over bepaalde functionaliteit genoemd. Dit wordt vooraf gegaan door de afbeelding Info en wordt ingesprongen:

 

Info In de documentsoorten kunt u het sjabloon voor de brief maken en in Word gebruik maken van de volgende extra velden (...).

 

 

oPAC Modules kunnen koppelingen met andere modules hebben. Als daarover informatie beschikbaar is dan wordt dat met de afbeelding Modules weergegeven:

 

Modules Indien u gebruik maakt van de module PAC Omzetrapportage dan heeft u nog veel meer detail en groepeer rapportages tot uw beschikking. Veelal zijn deze zeer vrij zelf te bouwen.

 

 

oDe processen binnen uw uitgeverij kunt u binnen PAC waar mogelijk zoveel mogelijk hierop laten aansluiten door de juiste inrichting hiervoor te kiezen. Het is soms echter lastig om dit goed te kiezen zonder andere mogelijkheden te hebben aanschouwd. Daarom worden in sommige gevallen enkele (beleids)scenario's geschetst. Deze scenario's worden vooraf gegaan door de afbeelding Scenarios:

 

Scenarios Bij het gebruik van de logistieke modules en het journaliseren van de mutaties kunnen twee scenario's worden onderscheiden:

 (...)

 

 

oEnkele functionaliteiten kunnen volledig automatisch worden gestart met behulp van een scheduler: PAC Batchrun. Deze functies worden vooraf gegaan door de afbeelding Batchrun en worden ingesprongen:

 

Batchrun Met batchrun kunnen de geleverde aantallen kunnen vanuit de logistieke modules automatisch worden bijgewerkt.

 

 

oIn sommige delen van PAC zitten Power-functies om beveiligde handelingen door een gewone gebruiker uit te kunnen voeren. Deze functies worden vooraf gegaan door de afbeelding Powerfunctie en worden ingesprongen:

 

Powerfunctie Met de power-user functie Wijzigen van het CBRelatieID in relatiebeheer kunt u de vaste CBRelatieID bij een relatie wijzigen om een relatie te koppelen aan de overeenkomstige CBRelatie.