Opzet van de handleiding

Top  Vorige  Volgende

Deze handleiding bestaat uit een inleiding en meerdere hoofdstukken.

 

In de Inleiding wordt uitgelegd wat PAC is en welke handelingen kunnen worden uitgevoerd. Ook worden de conventies beschreven die bij de opmaak van de handleiding zijn gehanteerd.

 

In het hoofdstuk Werken met PAC, wordt beschreven op welke manier PAC kan worden gestart zodat de gebruikers ermee kunnen werken. Ook wordt hier een beschrijving gegeven van algemene kenmerken van PAC zoals navigatie methoden, sneltoetsen en dergelijke.

 

Het hoofdstuk Cockpit beschrijft de manier waarop de cockpit functie in PAC kan worden gebruikt om makkelijk overzicht te houden in de lopende projecten waarbij u betrokken bent.

 

Vervolgens wordt in Relatiebeheer beschreven hoe u relaties, zoals auteurs, medewerkers en leveranciers aanmaakt en beheert.

 

Dan wordt de projecthiërarchie beschreven in de hoofdstukken Projectbeheer, Uitgavebeheer en Drukbeheer.

 

De uitgeefprocessen komen aan bod in de hoofdstukken Calculaties, Fiatteringen en Planningen.

 

In het hoofdstuk Begroting wordt ingegaan op de mogelijkheden die de module Begroting biedt voor het werken met begrotingen binnen PAC.

 

Het opstellen van royaltycontracten en voorschotten wordt behandeld in het hoofdstuk Royalty.

 

U leest over het éénmalig definiëren van titellijsten welke u vaak opnieuw gebruikt voor diverse doelen in de uitgeverij in het hoofdstuk Titellijst en aanbiedingsbeheer.

 

In het hoofdstuk Verkoopprijzenbeheer wordt beschreven hoe u de wisselende prijzen van uw producten eenvoudig kunt bijhouden.

 

Vervolgens komen de logistieke zaken aan de orde: Voorraadbeheer, Orderbeheer en Fakturatie.

 

Voordat een product verschijnt kunt u het onder de aandacht brengen bij de pers door hen (recensie)exemplaren te versturen. U leest dit in het hoofdstuk Recensierondebeheer.

 

Alle volgende hoofdstukken betreffen het communiceren met andere applicaties, relaties, zowel intern als extern.

 

Tot volgen enkele hoofdstukken mbt de inrichting van de applicatie en de beheersaspecten rondom applicaties als PAC.