Inleiding relatiebeheer

Top  Vorige  Volgende

De hedendaagse uitgeverij heeft te maken met een heel scala aan werkzaamheden. Veel van deze werkzaamheden worden uitbesteed aan diverse leveranciers en dienstverleners. Het coördineren hiervan is daarom ook een zeer belangrijke bezigheid binnen de uitgeverij. Deze coördinatie kan alleen goed verlopen als de naam- en adresgegevens van de betrokkenen correct worden bijgehouden. Maar nog belangrijker is dat de relatiegegevens slechts op één plek worden gewijzigd en bewaard. De module Relatiebeheer kan hiervoor uitstekend worden gebruikt.

 

In het relatiebeheer kunnen de diverse soorten relaties worden bijgehouden. Deze relaties kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Het kan voorkomen dat een relatie zowel een auteur is als een vertaler of een interne medewerker en auteur. Dit kan in het relatiebeheer van PAC worden vastgelegd door de relatie in de juiste categorie in te delen.

 

De relatie kan worden bezocht, documenten en fakturen kunnen worden gestuurd en leveringen kunnen geschieden. Dit kan allemaal op verschillende adressen gebeuren. Om deze reden worden bij elke relatie standaard vier adressen bijgehouden die aanvankelijk alle gelijk zijn aan het bezoekadres, maar dit kan uiteraard worden aangepast.

 

Het is mogelijk om losse relaties in te voeren, maar ook kunnen de verbanden tussen meerdere relaties worden vastgelegd. Sinds december 2005 is het PAC relatiebeheer vernieuwd, zodat niet alleen het verband bedrijf - contactpersoon kan worden opgegeven, maar ook verbanden tussen bedrijven en verbanden tussen personen kunnen worden opgenomen. Dit stelt u in staat om ingewikkelde relatie hiërarchieën uit te werken in PAC.

 

 

PAC Relatie hierarchie

 

Daarnaast is het mogelijk om op het verband zelf (dus niet alleen op de relaties) gegevens vast te leggen. Voorheen zaten er standaard regels in PAC over welke adressen werden overgenomen op het moment dat een persoon contactpersoon was bij een bedrijf. Op het moment dat bijvoorbeeld post naar deze persoon werd toegestuurd ging dit naar het bedrijf, ter attentie van de naam van de contactpersoon. Dit is sinds december 2005 flexibeler ingericht: u kunt nu zelf bepalen welk adres bij een bepaald verband wordt aangesproken.