Inleiding verkoopprijzenbeheer

Top  Vorige  Volgende

De verkoopprijzen van de boeken, CD's, tijdschriften, etc kunnen in de tijd fluctueren. Denk aan acties die u doet, prijsverhogingen of -verlagingen bij aanvang van een nieuw kalenderjaar of tussentijds en bij een nieuwe druk of nieuwe uitgave. Deze laatste worden automatisch verwerkt bij de calculatie van deze druk, maar de overige prijsmutaties kunnen daarmee niet worden afgevangen.

 

Om die reden is binnen PAC de module Verkoopprijzenbeheer gebouwd. Deze zorgt ervoor dat alle prijsmutaties kunnen worden vastgelegd en eventueel elektronisch aan het Centraal Boekhuis kunnen worden gemeld.

 

We menen dat de bruto verkoopprijs in principe voor alle verkoopsoorten hetzelfde is, maar dat afhankelijk van de verkoopsoort/kanaal een andere korting kan gelden. Hiermee kunnen we het verkoopprijsbeleid beheersbaar houden. U hoeft zich dan alleen te concentreren op de periode waarvoor de prijs geldt.