Script wijzigen

Top  Vorige  Volgende

In het zoekscherm ziet u verschillende scripts. U kunt deze inzien door hierop te klikken en voor Open te kiezen. Het volgende scherm wordt nu geopend.

 

PAC Batchscript wijzigen

 

In dit scherm kunt u de omschrijving, code invullen. De code is belangrijk, want deze wordt gebruikt in de batchrun scheduler (taakoverzicht). Let er wel op dat als u de code wijzigt, u ook de koppeling tussen PAC en Batchrun Taakoverzicht moet aanpassen.

 

De status van de diverse acties wordt uiteindelijk opgeslagen in Bestandsnaam statussen.

 

Vervolgens kunt u de uit te voeren acties invullen. Deze dienen op een juiste volgorde ingevuld te worden. (bovenstaande schermafdruk is slechts ter illustratie!)

 

Met behulp van de knop Script nu uitvoeren kunt u het script uitvoeren zonder de scheduler. Dit is vooral handig in de voorfase en indien de scheduler van batchrun nog niet actief is of niet blijkt te werken.

 

Met behulp van Actie nu uitvoeren ziet u wat de actie doet. Voer dit vooral uit in de testomgeving!