Project wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Het projectmodel wordt op eenvoudige wijze weergegeven in één venster, zoals u kunt zien in onderstaand venster. Het bovenste deel weerspiegelt de projectdetails. In tabblad Projecthiërarchie betreft het grote linkervenster de diverse gedefinieerde uitgaven en het grote rechtervenster de ingevoerde druk(ken) van de geselecteerde uitgave. Om de drukken te zien van een andere uitgave, dient u deze uitgave eerst te selecteren. Naast deze vlakken staan diverse knoppen. Deze knoppen hebben betrekking op de uitgave of de druk om diverse acties uit te kunnen voeren.

 

PAC Projectbeheer

 

LijstPijlZoals u kunt zien, bestaat de Titel uit twee delen, te weten het voorvoegsel en de titel. Dit voorvoegsel kan worden gebruikt voor o.m. het lidwoord. Zo kunt u een 'schone' titel houden die in lijsten op een prettige wijze kan worden gesorteerd. Let er wel op dat in het geval van een voorvoegsel de titel niet opnieuw (!) met een hoofdletter begint (tenzij het natuurlijk een naam oid is).
LijstPijlKlik op Subtitel om een eventuele subtitel bij het project in te vullen
LijstPijlKlik op Auteur(s) om de diverse auteurs aan het project te koppelen
LijstPijlKlik op Voorkeursfonds om het standaard fonds bij het toevoegen van uitgaven bij dit project automatisch te laten invullen
LijstPijlIndien het om een vertaling gaat dan kunt u ook de titel en uitgever of agent van het originele product invoeren
LijstPijlVoor de koppeling met een administratief systeem kunt u een verkorte Administratieve titel invullen. Dit veld wordt automatisch gevuld (en afgebroken) uit de titel.
LijstPijlEerste verschijning: hier kunt u het jaartal van de eerste verschijning van de door u uitgegeven titel opgeven.

 

Als het een aangekochte, vertaalde titel betreft kunt u de huidige en oorspronkelijke taal aangeven rechts boven in het scherm. Als u dit doet verschijnen extra velden, hierin kunt u invullen:

 

LijstPijlTaal van de tekst: dit is de huidige taal van het boek dat door u wordt uitgegeven.
LijstPijlVertaald uit het: dit is de oorspronkelijke taal van het boek.
LijstPijlTitel: dit is de oorspronkelijke titel
LijstPijlUitgever/agent: hier vult u de oorspronkelijke uitgever/agent in.

 

ExclamationSmall Voor het goed functioneren van het toekennen van de oorspronkelijke uitgever/agent, moet eerst wat worden ingesteld onder de algemene instellingen en rollenbeheer. Hoe dit moet staat beschreven onder algemene instellingen | relatie.

 

LijstPijlReferentie: Hier geeft u het oorspronkelijke ISBN of EAN op.
LijstPijlEerste verschijning: hier kunt u de oorspronkelijke verschijningsdatum invullen als datum. Enkel het jaartal zal worden getoond, u kunt de volledige verschijningsdatum inzien door in het veld te klikken.

 

Per tabblad komen vervolgens onderstaande zaken aan bod:

De projecthiërarchie
Relatierollen
Extra titels
Projectnotities en memovelden
Projectdocumenten
Wijzigingshistorie (hierin wordt een logboek getoond wie op welk moment een wijziging heeft uitgevoerd, niet welke)

 

Verder ziet u links onderaan de pagina nog een knop Project Dupliceren. Hiermee kunt u een kopie inclusief uitgaven/drukken van uw project maken.

 

Tot slot kunt u rechtstreeks de auteur(s) openen mbv de knop Auteur openen. Bij meerdere auteurs dient u een keus te maken uit de gekoppelde auteurs.