Tellen van orders

Top  Vorige  Volgende

Orders die u bij het CB In Nota heeft geplaatst worden op een gegeven moment geleverd aan uw klanten. Deze orders staan dan niet meer In Nota en gegevens hierover gaan dus verloren.

 

Om deze gegevens toch te kunnen behouden maakt PAC Order het mogelijk om de laatste In Nota gegevens voordat de titel wordt uitgeleverd te behouden. Dit gebeurd met de functionaliteit 'tellen' en werkt als volgt:

 

Onder uitgavebeheer - tabblad verkoop en bij de aanbiedingslijsten vindt u de functionaliteit 'tellen'. Als u deze aan heb gevinkt zullen, direct na het importeren van het in nota bestand, de gegevens voor dit ISBN worden verwerkt in de ordertelling. Als u deze functionaliteit niet heeft aangevinkt, dan zullen de huidige gegevens blijven staan: de nieuwe gegevens uit het In NOta bestand zullen niet worden verwerkt.

 

De functionaliteit 'tellen' telt niet alleen de In Nota gegevens van het CB, maar ook de onverwerkte orders in PAC. De onverwerkte orders in PAC zijn de orders die in PAC staan, maar nog niet zijn verzonden naar het CB. Als de optie tellen niet is aangevinkt zullen ook deze orders niet langer worden geteld.

 

In onderstaande afbeelding is dit proces schematisch weergegeven.

 

exporteren en tellen

 

 

ExclamationSmall PAC helpt u bij het vasthouden van de laatste in nota gegevens in PAC. Bij het opstarten controleert PAC de verschijningsdatum van de orders die op dit moment op tellen staan. Als deze verschijningsdatum de huidige datum is of de volgende dag, dan wordt tellen niet langer aangevinkt.

 

Het tellen van orders vindt automatisch plaats na het importeren van een In Nota bestand. Als u echter tussentijds nogmaals de telling wilt uitvoeren (u hebt bijvoorbeeld veel orders ingevoerd in PAC en wilt deze meenemen in uw telling) dan kan dit ook. U doet dit onder systeem - beveiligde functies - alle aanbiedingstellingen bijwerken. Voor deze functie heetf u geen wachtwoord nodig.