Calculatie algemene stuurwaarden

Top  Vorige  Volgende

U kunt middels enkele algemene stuurwaarden snel het grootste deel van de kosten berekenen, te weten de druk- en bindkosten. Deze kosten worden vaak met staffels van drukkerijen berekend aan de hand van Verschijningsvorm, formaat, papiersoort, oplage en omvang. Zie het onderstaande venster voor enkele details:

 

PAC Calculatie linker kolom keuzewaarden

 

U kunt bovenin de verschijningsdatum invullen. Later kunt u gebruik maken van de planning om deze automatisch te laten opschuiven.

 

Vervolgens wordt het eerder gekozen en ingevulde scenario getoond. U kunt dit uiteraard nog wijzigen, maar dan verliest u alle gegevens die op dat moment in de calculatie staan.

 

De verschijningsvorm, het formaat en de papiersoort kunt u wijzigen met de zoekvensterknoppen. U kunt nog enkele korte notities invullen bij deze zaken indien dat nodig is.

 

Vervolgens kunt u gebruik maken van diverse variaties in de oplage om de impact op de kosten snel te kunnen zien. U kunt de hoofdoplage, de oplage waarover de kostprijs per stuk wordt gerekend, instellen met de knop Instellen. U kunt de druk- en bindkosten opvragen voor de diverse leveranciers door te klikken op de knop Opvragen. Het onderstaande venster zal verschijnen:

 

PAC Calculatie Selecteer staffel

 

U kunt dan uw keuze maken door een regel te selecteren en op de knop Selecteren te klikken. De kosten worden dan opnieuw berekend. Tevens wordt de huidige staffel als standaard in de calculatie ingevuld en worden wijzigingen in de oplage en omvang over deze staffel berekend en ingevuld. U kunt ervoor zorgen dat dit laatste automatisch gebeurt door het aankruisvakje Auto aan te vinken. Als dit uit staat zult u handmatig de knop Berekenen moeten aanklikken om de nieuwe druk- en bindkosten te berekenen.

 

Belangrijke kostenkengetallen ten behoeve van het observeren van de impact van een kostenwijziging in de naastliggende kostentabbladen kunt u vinden in het volgende deel van het venster:

 

PAC Calculatie kostenkengetallen

 

Dit is tevens de plek om de PW ofwel Verkoopprijs inclusief BTW in te vullen.

 

Daaronder heeft u de mogelijkheid om Notities in te vullen over de calculatie algemeen of over kostencomponenten in het bijzonder. Denk dan aan het verbijzonderen van weinig voorkomende kosten in een veld Overige kosten.