Calculatie kosten

Top  Vorige  Volgende

De kosten van het product kunnen over maximaal vier tabbladen worden verdeeld:

 

PAC Calculatie tabbladen

 

In het bovengenoemde voorbeeld zijn de tabbladen 1 Kosten, 2 Interne kosten, 3 Externe kosten en 4 Tussenresultaten in gebruik. Per tabblad kunt u vervolgens acht groepen met componenten definiëren.

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van zo'n tabblad:

 

PAC Calculatie tabblad Kosten

 

Uitleg van de diverse velden

 

Zoals u kunt zien zijn er invulvelden en aankruisvakjes. In de invulvelden kunt u waarden zoals aantallen, percentages en bedragen kwijt. Met het aankruisvakje, vastgezet, zet u waarden vast op het ingevulde bedrag. De automatische calculatie kan dan deze waarde niet meer wijzigen.
Tevens ziet u kostenvelden in diverse kleuren. Deze hebben de volgende betekenis:
Wit        : wijzigbaar
Geel        : niet wijzigbaar: subtotalen, tussenresultaten en bij niet voldoende rechten*
Roze        : een berekend veld: dit is alleen wijzigbaar bij voldoende rechten*
Ook ziet u de omschrijvingen van de kostensoorten met soms een afwijkende achtergrondkleur. Deze hebben de volgende betekenis:
Geel        : subtotalen
Roze        : (sub)kopje. Dit wordt gebruikt om een extra (sub)groepering binnen de componentgroep aan te brengen.

De overige componenten hebben geen afwijkende achtergrondkleur.

 

* Deze rechten hebben betrekking op de fiatrouting, de huidige stap daarbinnen en de gebruikers (rollen) die daarbij zijn gedefinieerd.

 

Navigeren naar of tussen de velden

 

LijstPijlKlik op een veld dat u wilt wijzigen.
LijstPijlDruk op TAB om naar het volgende veld te gaan.
LijstPijlDruk op SHIFT + TAB om naar een vorig veld te gaan.

 

Wijzigen van velden

 

LijstPijlVul een aantal of bedrag in het veld in dat u wilt wijzigen.
LijstPijlKlik op het vinkje bij vastgezet om een waarde vast te zetten of los te maken. Een berekend veld dat is vastgezet rekent niet meer door. De ingevulde waarde (eventueel door de gebruiker) blijft dan staan.