Omzettype kiezen

Top  Vorige  Volgende

PAC Omzetrapportage biedt u de mogelijkheid om verschillende omzettypen met elkaar te vergelijken. Dit zijn:

 

Realisatie
Begroting
Calculatie
Orders
Kosten

 

U kunt omzettypen met elkaar vergelijken door deze aan te vinken. Als u een omzettype aanvinkt verschijnen in het scherm omzetgegevens een aantal nieuwe kolommen in de kleur waarmee het gekozen omzettype is gehighlight.

 

U kunt de kolommen van het ene en het andere omzettype verslepen en door elkaar weergeven. U kunt zo dus bijvoorbeeld alle kolommen Bruto incl. van meerdere omzettypes naast elkaar weergeven, zodat u deze snel met elkaar kunt vergelijken.