Kolommen per omzettype kiezen

Top  Vorige  Volgende

PAC Omzetrapportage geeft u omzetgegevens over aantal, bruto incl, netto excl. etc, verdeeld in kolommen. U zult niet altijd alle mogelijke kolommen willen zien voor uw rapportage. Zeker als u meerdere omzettypes of een extra invalshoek kiest. U heeft daarom de mogelijkheid om PAC per rapportage alleen die kolommen te laten tonen die u wilt zien. Als u een kolom niet wilt tonen, dan vinkt u deze niet langer aan. De kolom wordt nu direct weggehaald uit uw resultaat.

 

Het is ook mogelijk om door Verkaart Automatisering extra berekende kolommen toe te laten voegen, waarin bijvoorbeeld de korting of de BTW apart wordt getoond. Neem als u graag additionele kolommen wilt toevoegen hierover contact op met Verkaart Automatisering.

 

ExclamationSmall Met het veld NettoInclKlant is het mogelijk om te zien hoeveel de klant werkelijk heeft betaald incl. btw. Het CB levert namelijk aan onder meer Belgische klanten met btw nr zonder btw. Echter, in de afrekening van CB aan de uitgeverij wordt wel met btw gerekend. Dit komt omdat er een fictieve levering plaatsvindt binnen Nederland mét 6%. De CB levering aan Belgie is Intracommunitair en dus is de btw verlegd (mits de afnemer een btw nummer heeft - en is gebruikt). Dit veld NettoInclKlant kan bij de omzetrapportage worden opgevraagd.