Werking van batchrun

Top  Vorige  Volgende

U heeft nu een script aangemaakt in PAC en in batchrun taakoverzicht een verwijzing geplaatst naar dit script, met de tijd waarop dit script dient te worden uitgevoerd.  PAC Batchrun zal nu op de afgesproken tijd deze scripts uitvoeren. Als deze actie is uitgevoerd stuurt PAC een email aan de persoon aangegeven in de algemene instellingen.

 

Hieronder staat een schematische weergave van de onderdelen van de PAC Batchrun module en welke acties na elkaar worden uitgevoerd.

 

PAC Batchrun

 

ExclamationSmall PAC Batchrun voert alleen de opgegeven taken uit als het programma geopend is. Plaats PAC Batchrun daarom op een PC/Server die altijd aanstaat. Als de PC/Server opnieuw wordt opgestart moet ook PAC Batchrun opnieuw worden gestart.

 

ExclamationSmall PAC Batchrun dient niet gelijktijdig op meerdere plaatsen te worden geopend. Fouten kunnen optreden als vanaf twee verschillende locaties tegelijk een  taak wordt gewijzigd. Maak hierom goede afspraken over de plaats van PAC Batchrun en wie PAC Batchrun onderhoudt.