Systeem

Top  Vorige  Volgende

In dit onderdeel stelt u administratie afhankelijke instellingen in, met een meer éénmalig, technisch karakter. Deze zijn zeer divers van aard:

 

PAC Algemene Instellingen Systeem

 

Bij het onderdeel Systeem kunt u het volgende instellen:

 

U kunt het land opgeven waarop deze administratie betrekking heeft. Deze instelling wordt o.a. gebruikt voor de verwerking van financiële gegevens. Standaard NL voor Nederlandse PAC gebruikers, maar bijvoorbeeld BE voor Belgische PAC gebruikers.
Als u het auditsysteem heeft aangevinkt, dan worden enkele gegevens over wijzigingen in de project en relatietabel bijgehouden. PAC slaat niet alle gegevens van een wijziging op (dit zou het systeem teveel vertragen) maar geeft wel weer wanneer er een wijziging is gedaan en door welke gebruiker. Deze instelling is noodzakelijk bij het werken met ONIX. De volgende zaken worden gelogd:
oRelatie: Toevoegen relatie
oRelatie: Wijzigen naam van de relatie
oRelatie: Wijzigen adres van de relatie of verband
oRelatie: Stamgegeven in het relatievenster wijzigen (niet in deelvensters!)
oRelatie: Wijzigen categorie indeling van de relatie
oRelatie: Wijzigen/toekennen van een debiteurnr of crediteurnr
oRol: Relatie aan een project/uitgave/druk koppelen met een rol
oProject: Wijzigen project
oUitgave: Wijzigen uitgave
oDruk: Wijzigen druk in drukbeheer (niet in deelvensters)
oDrukkenmerk: Wijzigen drukkenmerk
oVerkoopprijs: Wijzigen verkoopprijs
oCalculatie: Wijzigen calculatie
oPlanning: Wijzigen planning
oRoyaltycontract: Activeren of goedkeuren contract
oAlgemeen: Record toevoegen via AddRecord venster
Scherm maskers zorgen ervoor dat bepaalde velden onder bepaalde omstandigheden niet zichtbaar of wijzigbaar zijn. Indien u gebruik maakt van schermmaskers, dan diet er een vinkje te zijn geplaatst achter scherm maskers toepassen. Schermmaskers worden als maatwerk gebouwd.
De contextgevoelige helpbestanden van PAC kunnen worden gedownload van onze website, maar zijn standaard door Windows beveiligd tegen het bekijken van de inhoud. Daarom kunt u de optie Helpbestanden lokaal toepassen aanvinken zodat deze bestanden eerst naar een lokaal station worden gekopieerd en u daar veelal geen beveiligingsproblemen ondervindt.
Aan iedere gebruiker zit een gebruikersprofiel gekoppeld, waarin zijn of haar gebruikersinstellingen staan opgeslagen. U kunt ervoor kiezen om bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker altijd een standaard gebruikersprofiel toe te kennen zodat u uw gebruikers kunt voorzien van bedrijfsspecifieke standaard instellingen en deze dus niet iedere keer per gebruiker te hoeven worden ingesteld.
PAC maakt gebruik van XML voor het exporteren van gegevens en het maken van rapportages. Er zijn diverse versies in omloop van XML parsers. De XML versie die hier staat aangegeven, moet overeenkomen met de versie van de XML parser op uw PC. Indien dit niet goed is ingesteld zullen rapportages op basis van XML / XSLT niet kunnen worden gegenereerd.
Om ´s nachts backups van PAC en de administraties te maken, maar ook als u nachtruns wilt draaien (mbv Batchrun), dan is het nodig dat de administratie niet in gebruik is. Om dit te waarborgen kunt u ervoor zorgen dat op een bepaald tijdstip alle openstaande PAC sessies automatisch worden afgesloten. U stelt dit in door een tijd in te vullen in het veld PAC sessies autom. afmelden om. Let op dat dit niet in alle gevallen kan gebeuren:

 

 PAC Algemene instellingen Systeem Autoafmelden

 

Als u de module Batchrun heeft, wordt door deze module automatisch een bericht gestuurd om te bevestigen dat een Batchrun succesvol is doorlopen of om aan te geven dat er fouten zijn opgetreden. Om deze email te kunnen versturen moeten de volgende instellingen worden ingevuld.
U kunt aangeven met welk programma de email dient te worden verstuurd. Standaard wordt hiervoor het programma PAC-mail.exe meegeleverd.
SMTP server is de server waarmee u uw mail verstuurt.
Als verificatie voor deze mailserver vereist is dient u bijbehorende Naam en Wachtwoord op te geven.
Bij Van adres (naam@...) kunt u opgeven wat het zichtbare naam is van wie u het bericht heeft ontvangen. Het is handig om hierin een verwijzing te plaatsen naar PAC Batchrun (zoals ook in bovenstaande screenshot is gedaan). Zo is direct duidelijk dat deze mail van PAC Batchrun afkomstig is.
Bij Batchrun: Aan adres (naam@...) kunt u opgeven aan wie de mail wordt verzonden.