Voorraad op peildatum

Top  Vorige  Volgende

U kunt op elk willekeurig moment nakijken wat de voorraad van titels was op een bepaald moment in de tijd, de zogenoemde peildatum. De voorraad op dat moment wordt dan berekend aan de hand van alle mutaties tot dat moment (inclusief die dag). U ziet hieronder een voorbeeld van het overzicht:

 

PAC Overzicht Voorraadlijst op peildatum