Royalty overzichten

Top  Vorige  Volgende

In de royaltymodule zitten twee soorten overzichten: enerzijds die hebben te maken met het afrekenproces zelf (controlelijsten, totalen, afrekeningen e.d.) te vinden onder Royaltyproces en anderzijds overzichten die door het jaar heen kunnen worden gebruikt. Deze laatste overzichten zijn hier te vinden en benaderbaar vanuit het hoofdmenu | Rapportage | Royalty overzichten:

 

PAC Royalty overzichten

 

Bij de meeste overzichten is het doel aangegeven zodat duidelijk is waar het overzicht voor is bedoeld. In de meeste gevallen heeft elk overzicht slechts één doel tegelijk omdat bij meerdere doelen op termijn problemen kunnen ontstaan door wijzigende eisen en daardoor uit elkaar lopende visies op de weergave van het overzicht.

 

In de toelichting wordt extra informatie weergegeven waarmee rekening moet worden gehouden met het oproepen van het overzicht.

 

Daaronder worden de mogelijke condities weergegeven. De geactiveerde condities zijn de condities die mogelijk zijn voor het overzicht. De andere condities zijn dan niet van toepassing (ook al kan er iets zijn ingevuld).