Modelcontractsjabloon

Top  Vorige  Volgende

De module Royalty Modelcontractsjabloon is een toevoeging op de royaltymodule, waarmee op basis van de in PAC ingevoerde royaltyafspraken een fysiek (model)contract kan worden gegenereerd op basis van een sjabloon. Dit contract kan vervolgens worden afgedrukt en door de rechthebbenden worden ondertekend. Dit document wordt ook gekoppeld aan PAC.

 

Indien u beschikt over de module royaltycontract en u gaat naar Royalty - contractbeheer dan ziet u hier twee extra tabbladen: Documenten en Overige rechten/afspraken.

 

In het tabblad documenten ziet u de gekoppelde royaltycontract-documenten. Hieronder staan de knoppen documenten tonen (die het gekoppelde document openen), de knop document koppelen (waarmee je een bestaand document kan koppelen aan PAC) en de knop document verwijderen, waarmee je de koppeling tussen het document en PAC verbreekt. De werking van deze functies is identiek aan die van de module DocShare.

 

Hieronder ziet u nog een knop Contract genereren. Met deze knop worden de afspraken die zijn vastgelegd in het tabblad Afspraken overgenomen in een document middels een standaard contractsjabloon. Het resulterende document zal direct worden gekoppeld aan PAC.

 

Royaltycontract documenten

 

Het tabblad Overige rechten/afspraken bevat nog additionele velden, die ook kunnen worden opgenomen in het contract:

 

PAC Royaltycontract tabblad overige rechten

In dit tabblad kunnen alle naburige rechten (nevenrechten) worden ingevuld zodat deze kunnen worden gegenereerd naar het fysieke contract. Deze gegevens staan standaard in het royaltycontractscenario zodat in de meeste gevallen geen wijzigingen nodig zijn, alleen in specifieke gevallen.